Opłaty lokalne w Gdańsku w 2016 roku bez podwyżek, a nawet z obniżkami

2016-01-05 00:55:51

2016 rok nie uderzy mieszkańców Gdańska po kieszeni. Za wodę zapłacimy tyle samo co w roku ubiegłym, a podatki i opłaty lokalne będą nawet niższe niż dotychczas. Zniknie też opłata targowa.

 

To dobra wiadomość dla gdańszczan. W 2016 roku cena za metr sześcienny wody i odprowadzonych ścieków pozostanie na niezmienionym poziomie 9,81 zł, co oznacza, że metr sześcienny wody będzie kosztował 4,05 zł, a za odprowadzenie metra sześciennego ścieków gdańszczanie zapłacą 5,76 zł.

 

Niższe niż w roku ubiegłym będą podatki lokalne: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych. W przypadku podatku od nieruchomości górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %). W związku z powyższym pięć stawek maksymalnych podatku od nieruchomości uległo obniżeniu, trzy pozostały na niezmienionym poziomie. Stawki maleją m.in. dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,01 zł, dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,27 zł, dla budynków pozostałych o 0,09 zł. Nie zmieni się natomiast obciążenie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych.

 

W 2016r. w związku z deflacją na poziomie 1,2% i obniżeniem stawek podatku od nieruchomości Rada Miasta podjęła uchwałę o zmniejszeniu stawek podatku od środków transportowych. Obniżki wynoszą od 12 zł do 672 zł, tj. od 3% do 30% i mają na celu wspieranie przedsiębiorczości gospodarczej w sektorze transportowym.

 

Wraz z początkiem 2016 roku w Gdańsku zniesiona zostaje również opłata targowa. Dotychczas gminy zobligowane były do poboru takiej opłaty, teraz mogą same decydować o wprowadzeniu lub rezygnacji z takiej opłaty. W związku z likwidacją opłaty do budżetu miasta wpłynie ok. 600 tys. zł mniej, niż w latach ubiegłych, ale ulga ma – zdaniem władz miasta – pomóc drobnym kupcom i przedsiębiorcom.

Niższa będzie również opłata miejscowa dla osób fizycznych przebywających w Gdańsku dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W 2016 roku wyniesie ona 2,18 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. To o 2 grosze mniej, niż w 2015 roku. Szacuje się, że dochody miasta Gdańska w roku 2016 z tytułu opłaty miejscowej wynosić będą 1 300 000 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych w Gdańsku w 2016 roku dostępne są pod adresem:

http://www.gdansk.pl/bip/prawo-lokalne,1798,42809.html

UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas