ZMIANY W SEGREGACJI ODPADÓW

2018-02-01 23:51:51

W październiku rozpoczęła się w Gdańsku wymiana naklejek na blisko 50 tysiącach pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych. Jest to związane z poszerzonym, ogólnopolskim systemem segregacji odpadów, który na terenie Gdańska wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r. Obecnie odpady wrzucamy do trzech pojemników: „szkło”, „suche” i „mokre”. Zmiana naklejek dotyczy dwóch ostatnich.

- Czarny pojemnik przeznaczony na odpady „suche” zmieni oznaczenie na „resztkowe”, zaś brązowy pojemnik na „mokre” będzie opatrzony nazwą „bio” - tłumaczy Rafał Jaworski, kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. - Nazwa zielonego pojemnika na „szkło” pozostanie bez zmian. Wymiana naklejek na pojemnikach na odpady, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, powinna zakończyć się do końca marca 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. oprócz trzech wspomnianych frakcji („resztkowe”, „bio” i „szkło”) będziemy segregować również „papier” (pojemnik niebieski) oraz „metale i tworzywa sztuczne” (pojemnik żółty). W sumie będzie więc pięć frakcji.

Nowe pojemniki na „papier” oraz „metale i tworzywa sztuczne” (które będą obowiązkowo segregowane od kwietnia) pojawiać się będą na terenie miasta stopniowo już od 1 lutego 2018 r. W pierwszej kolejności będą dostarczane do altan wielolokalowych. Pomimo stopniowej wymiany naklejek na pojemnikach, a także - od lutego 2018 r. - dostawiania pojemników na dodatkowe surowce, do 31 marca 2018 r. należy segregować odpady wedle podziału na suche, mokre i szkło. Dobrowolnie można do pojemników selektywnej zbiórki wyrzucać posegregowane papier oraz tworzywa sztuczne. 

HARMONOGRAM

10.2017-03.2018 - Wymiana naklejek na obecnych pojemnikach

02.2018-03.2018 - Ustawianie dodatkowych pojemników 

04.2018 - Zaczynamy segregację na 5 frakcji

 

Pojemniki selektywnej zbiórki, które obecnie przeznaczone są do dobrowolnej segregacji surowców („papier” i „tworzywa sztuczne”), będą stopniowo wycofywane. Każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek segregować surowce wtórne, korzystając z pojemników dostarczonych przez Gminę do Punktu Gromadzenia Odpadów (PGO) - najczęściej są to altany. Warto podkreślić, że zasady segregowania surowców od kwietnia 2018 r. będą nieco inne niż obecnie. Przykładowo - odpady metalowe będą trafiać do pojemnika żółtego na „metale i tworzywa sztuczne”, a dziś wyrzucamy je do pojemnika na odpady „suche”.

Poszerzony system segregacji odpadów na 5 frakcji wejdzie w życie na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska i przepisów wspólnych dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W ten sposób zasady segregowania odpadów zostaną ujednolicone w całym kraju. Ostateczny efekt ekologiczny przynosi wspólna praca zarówno mieszkańców segregujących odpady, jak i służb miejskich, w tym Zakładu Utylizacyjnego, który w sortowni dalej przygotowuje odpady do recyklingu (np. segreguje plastik na zielony, niebieski, bezbarwny). Dzięki temu rozwiązaniu Polska, w tym Gdańsk jako gmina, znacznie podniesie poziom odzysku surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu oraz stanie się bardziej proekologicznym krajem.

 

Zasady segregowania odpadów w Gdańsku od 1 kwietnia 2018 r.

 

PAPIER - POJEMNIK NIEBIESKI

 

Wrzucamy:

- opakowania z papieru, kartonu

- tektury

- katalogi, ulotki, prospekty

- gazety i czasopisma

- papier szkolny i biurowy

- zadrukowane kartki

- zeszyty i książki

- papier pakowy

- torebki i worki papierowe

 

Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

- papieru lakierowanego i powleczonego folią

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

- kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków)

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

- tapet

- pieluch jednorazowych i podpasek

- zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - POJEMNIK ŻÓŁTY

 

Wrzucamy:

- opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone plastikowe butelki

- kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania wielomateriałowe

- opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach

- plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie

- opróżnione puszki po żywności i napojach

- folię aluminiową

- złom żelazny i metale kolorowe

- metalowe kapsle, zakrętki od słoików

 

Nie wrzucamy:

- butelek i pojemników z zawartością

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

- opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej

- części samochodowych

- zużytych baterii i akumulatorów

- puszek i pojemników po farbach i lakierach

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

- styropianu

- zabawek

 

SZKŁO - POJEMNIK ZIELONY

 

Wrzucamy:

- opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i żywności

- puste słoiki bez zakrętek

- szklane opakowania po kosmetykach

 

Nie wrzucamy:

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

- szkła okularowego

- naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego

- zniczy z woskiem

- żarówek, świetlówek i reflektorów

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

- luster

- szyb okiennych i zbrojonych

- monitorów i lamp telewizyjnych

- termometrów i strzykawek

 

BIO - POJEMNIK BRĄZOWY

 

Wrzucamy:

- obierki, odpadki warzywne i owocowe

- drobne gałęzie drzew i krzewów

- skoszoną trawę, liście, kwiaty

- resztki jedzenia

- zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne

 

Nie wrzucamy:

- kości zwierząt i surowego mięsa

- popiołu

- leków

- drewna impregnowanego

- płyt wiórowych i MDF

- ziemi i kamieni

- odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni)

- zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

RESZTKOWE - POJEMNIK SZARY

 

Wrzucamy:

- papier lakierowany i powleczony folią

- papier zatłuszczony i mocno zabrudzony

- zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe

- zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe

- kości zwierząt i surowe mięso

- odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni)

- ubrania, małe zabawki

- styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. stanowiący opakowania sprzętu RTV/AGD oraz jednorazowe naczynia styropianowe)

- ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy

- szkło okularowe, lustra

- szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne

- znicze z zawartością wosku, popiół

- wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu

 

Nie wrzucamy:

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- odpadów wielkogabarytowych

- odpadów niebezpiecznych

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV/AGD)

- części samochodowych w tym opon

- opakowań po olejach silnikowych i smarach

- puszek i pojemników po farbach i lakierach

- baterii i akumulatorów

- leków i zużytych artykułów medycznych

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Opracowała: Marta Łuczkowska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas