Podatek od nieruchomości może okazać się wyższy

2016-01-12 00:14:40

Dzień dobry,

 

Na portalu Osowa.info zamieszczono poniższą informację:

 

„Niższe niż w roku ubiegłym będą podatki lokalne: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych. W przypadku podatku od nieruchomości górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %). W związku z powyższym pięć stawek maksymalnych podatku od nieruchomości uległo obniżeniu, trzy pozostały na niezmienionym poziomie. Stawki maleją m.in. dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,01 zł, dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,27 zł, dla budynków pozostałych o 0,09 zł. Nie zmieni się natomiast obciążenie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych”.

 

Niestety nie jest to informacja pełna, ponieważ od 1 stycznia 2016r. uległa zmianie treść art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – dotycząca podstawy naliczenia podatku od nieruchomości będących nieruchomością wspólną.

Dotyczy to głównie spółdzielni mieszkaniowej, gdzie właściciele lokali wyodrębnionych powinni dokonać korekty złożonych w latach poprzednich deklaracji. W związku ze zmianą przepisu podatek od nieruchomości może okazać się wyższy niż w roku poprzednim.

 

„5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

 

Proponuję załączyć uzupełnienie do tej optymistycznej wiadomości, po zasięgnięciu dokładnych informacji w Urzędzie Miejskim

 

 

Pozdrawiam

Olimpia Skupieńska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas