Do naszych, osowskich rowerzystów

2016-09-14 23:27:03

Witam,
droga Redakcjo, umieśćcie proszę dla naszych "wspaniałych kolarzy osowskich" wyciąg przepisów z Ustawy o ruchu drogowym umieszczony poniżej. Ponieważ niezmiernie irytują mnie rowerzyści jeżdżący po chodnikach naszej dzielnicy-zwłaszcza Ci, którzy po zwróceniu im uwagi, że dla nich jest ścieżka rowerowa lub jezdnia wręcz wykrzykują, że mają prawo jeździć chodnikiem. Otóż nie, szczególnie jeżeli poruszacie się rowerem w dobrych warunkach pogodowych, przy złych nigdy nie zwracam uwagi rowerzystom.
 
art. 33.
 

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 

pozdrawiam

 

Łukasz

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas