Listy rekrutacyjne do gdańskich przedszkoli i zerówek - już dzisiaj!

2017-05-23 08:17:06

Listy rekrutacyjne do gdańskich przedszkoli i zerówek - już dzisiaj

 

Dzisiaj, 23 maja o godz. 12.00 opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych do gdańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do 30 maja rodzice mają czas aby potwierdzić wybór placówki edukacyjnej dla swojego dziecka.

 

We wtorek, 23 maja ogłoszone zostaną pierwsze wyniki rekrutacji. Rodzice mogą je sprawdzić na dwa sposoby: w placówce pierwszego wyboru – zostaną upublicznione listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych lub logując się na stronie internetowej dla rodziców (https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk).

Rodzice w terminie od środy, 24 maja godz. 8.00 do wtorku, 30 maja godz. 15.00 powinni udać się do placówki, do której zakwalifikowało się dziecko i potwierdzić wolę umieszczenia w niej swojej pociechy poprzez podpisanie umowy (w przedszkolu) lub oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole (w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

- W tym roku rodzice mogli zdecydować o pozostawieniu dzieci sześcioletnich w przedszkolu. W Gdańsku, jak pokazują wstępne wyniki rekrutacji wielu rodziców sześciolatków właśnie na to się zdecydowało. Zgodnie z prawem oświatowym gmina musi zapewnić miejsca wszystkim dzieciom 3-, 4- i 5-letnim. Skutki tych dwóch czynników widzimy we wstępnych wynikach rekrutacji. Według wstępnych wyliczeń w Gdańsku zabrakło miejsc dla około 1200 dzieci (są to w większości 3-latki i część 4-latków). W ciągu najbliższych tygodni miasto przygotowuje kolejną pulę miejsc, która zostanie udostępniona rodzicom w rekrutacji uzupełniającej. W jej ramach na pewno znajdzie się blisko 500 miejsc upublicznionych  w przedszkolach nie samorządowych oraz te, wykupione według potrzeb miejsca w przedszkolach niepublicznych – informuje Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.  - Proszę rodziców by postępowali zgodnie z kolejnymi etapami rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się12 czerwca – dodaje Kowalczuk.

 

Listy dzieci przyjętych do placówek zostaną opublikowane 1 czerwca od godz. 13.00.
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 12 czerwca o godz. 9.00

 URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Kancelaria Prezydenta

Referat Prasowy

Olimpia Schneider
Inspektor
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58-323-63-05, +48 693-380-082
fax: 58-302-38-29
e-mail: olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas