W autobusie o zastępczym rodzicielstwie

2017-08-18 16:06:52

„Stwórz rodzinę zastępczą! Naprawdę warto!” - plakaty z tym hasłem pojawią się za kilka dni w gdańskich autobusach. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wcześniej przekazali je również m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, przychodni zdrowia, sklepów i klubów dzielnicowych.

 

Zachęcają gdańszczan do włączenia się w kampanię MOPR pt. „Podziel się domem”, na rzecz tworzenia w mieście rodzinnych form opieki dla dzieci pozbawionych wsparcia rodziców biologicznych. Na taką pomoc czeka w placówkach kilkadziesiąt maluchów. Ich sytuacja prawna jest bardzo różna – zazwyczaj w sądzie toczą się sprawy o ograniczenie lub pozbawienie rodziców praw do dziecka lub zapadło już postanowienie w kwestii. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

- Apelujemy do gdańszczan, którzy mają odwagę podzielić się swoim wartościowym życiem, o otwarcie swojego domu dla potrzebujących maluchów – zachęcał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. 

Dodajmy, że gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w ponad 350 rodzinach zastępczych oraz 15 rodzinnych domach dziecka. Opiekę ma tam niespełna 600 maluchów i nastolatków. Ambasadorką kampanii „Podziel się domem” jest florecistka i medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała.

Informacja!

Zainteresowani założeniem rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci winni kontaktować się z MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 73 – 77 i 79.

Sylwia Ressel

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas