Radni przegłosowali plan miejscowy Osowa rejon ulic Posejdona i Junony

2017-09-01 13:51:28

Skwer w Osowej

 

Radni przegłosowali też plan miejscowy Osowa rejon ulic Posejdona i Junony. Obejmuje on teren położony w sąsiedztwie stacji kolejowej Gdańsk-Osowa, na którym znajduje się zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz fragmenty ulic, a także skwer z trawiastymi boiskami. W dotychczas obowiązującym planie miejscowym działka ta była przeznaczona pod funkcje mieszkaniowo-usługowe, ale użytkowano ją jako skwer z placem zabaw oraz boiskami do gry w piłkę. W nowym planie zawarto ustalenia, zgodnie z którymi powstanie na niej zieleń urządzona (skwer, park z instalacjami rekreacyjno-sportowymi). Zmiana planu odwzorowała zatem stan faktyczny użytkowania terenu, zgodny z wnioskami i potrzebami mieszkańców. W granice planu włączono również odcinek ulicy Junony ze skrzyżowaniem z ulicą Barniewicką, co pozwoliło na przeanalizowanie układu ulicznego w tym rejonie i zweryfikowanie zakresu rezerw układu ulicznego. 

red

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas