BĘDZIE NOWY ŚWIAT I ZBIORNIK OSOWA II

2017-09-26 09:58:52

W Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska podpisano umowę na budowę zbiornika retencyjnego Osowa II. Nowy zbiornik będzie miał pojemność ok. 15 tys. m3. Zostanie zagospodarowany jak staw miejski ze ścieżką rekreacyjną wokół i aranżacją małej architektury.

 

W ramach inwestycji zbudowana zostanie również ulica Nowy Świat na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa (ok. 500 m). Będzie to droga jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę, uwzględniająca ruch rowerowy przy zewnętrznej krawędzi jezdni. Na skrzyżowaniach zostaną wytyczone pasy rozdzielające kierunki jazdy w prawo i lewo. Ponadto w ulicy Zeusa poprowadzona zostanie kanalizacja deszczowa.

 

O realizację zadania ubiegało się 13 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała firma SKANSKA S. A. z Warszawy i to z nią DRMG podpisała umowę opiewającą na kwotę niespełna 20 mln zł. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie wykonawcy placu budowy. Zgodnie z podpisanym dokumentem zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2018 r.

 

Szczegółowy zakres prac:

1) roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich branż;

2) zbiornik retencyjny z robotami towarzyszącymi;

3) budowa kanalizacji deszczowej;

4) sieć wodociągowa;

5) sieć kanalizacji sanitarnej;

6) sieć gazowa;

7) droga;

8) zieleń;

9) organizacja ruchu na czas budowy;

10) docelowa organizacja ruchu;

11) oświetlenie, kanał technologiczny;

12) usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi;

13) roboty teletechniczne;

14) mała architektura.

 

 

Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas