Raport drogowy i sprawa ul. Letniskowej, budynku dworca

2017-10-14 14:30:47

Piszę do Państwa z informacją o tegorocznych inwestycjach drogowych, które są w toku albo mają się odbyć - zanim przyjdzie w grudniu św. Mikołaj. Zostały niecałe dwa miesiące...

Podczas spotkania z kierownikami z działu utrzymania dróg padło zapewnienie o realizacji do końca tego roku zapowiadanych wcześniej prac na opisanych poniżej przeze mnie drogach. No to co jeszcze w tym roku?

 

Obecnie realizowane są prace na ulicach: Niedziałkowskiego, Cerery i Syriusza.

 

Niedziałkowskiego -  realizacja kilku miejsc postojowych, dywan asfaltowy i chodnik -  to zostało jeszcze do wykonania przed drogowców. Przewiduje się, że prace zakończą się najpóźniej za 2 tygodnie. Jednak ruch dwukierunkowy zostanie wznowiony szybciej, czyli  18-19 października.

 

Zadanie polegające na utwardzaniu płytą betonową wielootworową typu JOMB ul. Cerery złożyło się z dwóch składowych: odcinek do ul. Zeusa (już wykonany i oddany do użytku) i łącznik do ul. Junony, który jest właśnie w trakcie wykonywania. Prace potrwają jeszcze około tygodnia.

 

Tyle samo czasu muszą poczekać mieszkańcy ul. Syriusza na dokończenie robót drogowych. Wykonano już utwardzenie ulicy i chodnik przechodzący przez gaj. Pozostał jeszcze do wykonania krótki odcinek chodnika wzdłuż nowo wbudowanych płyt w ulicę, a także kilka betonowych dziurawców na wjeździe na osiedle wielorodzinne przy ul. Bliźniąt (styk z nawierzchnią kostkową). Do tego tabliczka na wjeździe z ul. Wodnika z napisem  „ul. Syriusza” i wymalowanie pasów rozgraniczających poruszanie się samochodów w jedną i drugą stronę ulicy. Oczywiście jako radny często bywam na tych ulicach i próbuję na bieżąco wnosić o ewentualne poprawki.

 

W tym roku zostało jeszcze kilka punktów do realizacji:

 

1. Modernizacji chodników wzdłuż ul. Sołdka.

2. Utwardzenie fragmentu ul. Meteorytowej.

3. Utwardzenie brakujących fragmentów ul. Akteona.

4. Wymiana nawierzchni na kostkę na przystanku „Nowa” w kierunku Chwaszczyna.

5. Utwardzenie ul. Złotowskiej.

 

Te ww. punkty mają być realizowane do końca tego roku. Ambitnie... Nam pozostaje trzymać kciuki za pogodę, żeby zima nie zechciała przyjść za szybko. Najlepiej dopiero z tym wspomnianym wcześniej św. Mikołajem ;)

 

Sprawa przejęcia ul. Letniskowej i budynku dworca z rąk PKP na rzecz miasta jest cały czas otwarta. Rozmawiałem dzisiaj z panią kierownik Wydziału Skarbu Urzędu Miasta, która powiedziała, że wciąż trwa podział geodezyjny i taki stan rzeczy utrzyma się przez około 2 miesiące. Następnie rozpocznie się procedura korespondencyjna pomiędzy miastem a PKP. Na początku roku miasto powinno wejść w posiadanie dwóch omawianych spraw. Przypomnę, że budynek dworca ma być przejęty na cele Domu Sąsiedzkiego, a droga oczywiście w celu wyznaczenia zarządcy drogi i ucywilizowania jej -  utwardzenia i oświetlenia. Sprawę cały czas monituję. Przykre, że to wszystko trwa tyle czasu.

 

Sprawy drogowe to wciąż priorytet dzielnicy. Działam dalej! Pozostaję do dyspozycji we wszystkich sprawach dzielnicy. Kłaniam się.

 

Pozdrawiam,

radny dzielnicy Gdańsk-Osowa

Jan Perucki

Gdańsk, 13.10.2017r.

 

Kontakt:

Tel.: 600 546 736

@: jan.perucki@gmail.com

facebook.com/peruckijan

Gdańsk, 13.10.2017 r.

 

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas