WYBIERAMY MŁODZIEŻOWĄ RADĘ DZIELNICY OSOWA

2017-10-26 14:03:06

Z przyjemnością ogłaszam pierwsze w historii wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa. Celem funkcjonowania rady ma być przede wszystkim promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców dzielnicy Gdańsk-Osowa. Powołanie organu stanowi bardzo cenną inicjatywę gremium Osowskiego Okrągłego Stołu.

 

Młodzieżowa Rada będzie liczyła 15 członków. Wybory przeprowadzone zostaną w trzech okręgach, w których wyłonionych zostanie po 5 radnych (5 ze Szkoły Podstawowej nr 81, 5 ze Szkoły Podstawowej nr 33 oraz 5 spośród osowskiej młodzieży uczęszczającej do szkół średnich).

 

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa przeprowadzone zostaną w dniach 22 i 23 listopada 2017 r.

Lokale wyborcze w Szkołach Podstawowych nr 33 oraz 81 będą czynne w godz. 8:00-16:00.

 

Kandydatem w wyborach może zostać uczeń lub mieszkaniec dzielnicy Gdańsk-Osowa, który ukończył 13. rok życia, a jednocześnie nie zakończył edukacji w szkole średniej. Uczniowie zainteresowani kandydowaniem zgłaszają swoją kandydaturę do koordynatorów szkolnych wyznaczonych przez dyrektorów poszczególnych szkół, nie później niż na 7 dni przed dniem głosowania do godziny 15:00.

 

Szczegóły dotyczące trybu działania rady oraz zasady organizacji wyborów określone zostały w Statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa, który dostępny jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa (www.rada.osowa.com).

 

Karol Ważny
Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas