Generalny remont ulicy Planetarnej

2017-11-07 09:27:35

Szanowni Państwo,

 

1. Przez wiele lat, gdy byłam Radną zabiegaliśmy z Mieszkańcami o oświetlenie, chodnik, czy remont ulicy Planetarnej. Część z tego udało się zrealizować, a końcówka, czyli remont samej nawierzchni rozpocznie się, szczęśliwie niebawem, dzięki temu, że będzie zbiornik Osowa II. Będzie więc gdzie odprowadzić wodę z ulicy Planetarnej.

Cieszę się, bo brak chodnika jest niebezpiecznym przede wszystkim dla dzieci idących do szkoły. Rozbudowujące się Barniewice spowodowały również zwiększony ruch samochodowy. No i tą ulicą skracają sobie samochody drogę do Rębiechowa.

Ulica Planetarna jest jednak w kiepskim stanie technicznym. Zakończył się przetarg na remont tej drogi na odcinku od ul. Nowy Świat do granicy Miasta Gdańska.

Projekt zakłada budowę nowej nawierzchni jezdni z chodnikiem i utwardzeniem pobocza. Przebudowany zostanie także przejazd kolejowy, powstanie docelowa organizacja ruchu. Przy okazji zainstalowane zostanie również oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną też sieci: położona zostanie kanalizacja deszczowa, zbudowana bądź przebudowana sieć wodociągowa. Pojawią się też tereny zielone – założone zostaną trawniki, a także nasadzone zostaną krzewy.

Przetarg na "Poprawę stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej" ogłosiła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. W poniedziałek, 30 października, otwarto oferty czterech zainteresowanych firm.

Miasto przeznaczyło na realizację tej inwestycji 6,99 mln złotych.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni oferty będą jeszcze analizowane pod kątem formalno-prawnym.

Zgodnie z założeniami przetargu inwestycja powinna być gotowa do połowy grudnia 2018 r.  

 

2. Przy okazji przypominam Państwu, że po wieloletnich wspólnych działaniach, pod koniec września br. Miasto podpisało umowę na budowę zbiornika retencyjnego Osowa II w pobliżu skrzyżowania ulic Nowy Świat i Koziorożca.

Zostanie on zagospodarowany na wzór miejskiego stawu - ze ścieżką rekreacyjną wokół, oświetleniem, roślinnością i małą architekturą. Dzięki temu będzie służyć mieszkańcom dzielnicy jako miejsce spacerów i rekreacji.
W ramach inwestycji zbudowana zostanie również ulica Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową, wodociągową, sanitarną i gazociągiem, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa, o długości około 500 metrów. Będzie to droga jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę, uwzględniająca ruch rowerowy przy zewnętrznej krawędzi jezdni.

Planowany termin zakończenia realizacji tego zadania to listopad 2018 r.

                                                                                    

Z poważaniem

                                                                               Małgorzata Chmiel

                                                                  malgorzata.chmiel@sejm.pl

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas