Rozpoczęły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

2017-11-07 22:31:05

Przed uczniami gdańskich szkół wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska IV kadencji. Podobnie jak w przypadku „dorosłej” Rady Miasta Gdańska, wybranych zostanie 34 radnych z sześciu okręgów wyborczych. Procedura podzielona jest na dwa etapy.

 

W pierwszym z nich – do 10 listopada – szkoły desygnują z grona uczniów klas gimnazjalnych, klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych po dwóch elektorów do Zgromadzenia Elektorów danego okręgu wyborczego.

Drugi etap to przeprowadzenie wyborów w szkołach, z listy wszystkich kandydatów zgłoszonych w danym okręgu. Ostateczna lista radych zostanie ogłoszona do 15 grudnia 2017 roku.

Do zadań elektora należy przygotowanie dwuminutowej prezentacji, która powinna zawierać m.in. ogólny zarys działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym lub charytatywnym, które dany kandydat chciałby inicjować i promować będąc radnym Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

 

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada?

Rada spotyka się raz w miesiącu na sesji, na której podejmuje uchwały w sprawach dotyczących młodzieży gdańskiej. Nie są to przepisy prawodawcze, ale mają charakter doradczy dla Rady Miasta Gdańska. Oprócz tego, młodzi radni podejmują szereg działań integrujących i wspierających środowisko uczniowskie w Gdańsku.

- Mamy nadzieję, że nowo wybrani radni ze świeżymi pomysłami i zaangażowaniem podejmą pracę na rzecz młodzieży szkolnej w Gdańsku, podobnie jak czynili to ich poprzednicy – mówi przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek.

 

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska:

http://bip.gdansk.pl/rada-miasta/mlodziezowa-rmg

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas