CZYM POWINNA SIĘ ZAJĄĆ STRAŻ MIEJSKA?

2017-11-18 14:36:08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z prośbą pana Tomasza Zubka, Kierownika osowskiego Referatu Straży Miejskiej o wskazanie priorytetowych działań dla Straży na najbliższy rok kalendarzowy, przedstawiam kilka kluczowych obszarów tematycznych w tym zakresie zaproponowanych przez Radę Dzielnicy Osowa. 

 

Jednocześnie zachęcam do uzupełnienia poniższej listy o Państwa propozycje. Swoje sugestie można przesyłać na adres e-mail: rada.osowa@gmail.com oraz zgłaszać przy okazji dyżurów.

 

1) Parkowanie w okolicach SP81. Niestety póki co nie udało się doprowadzić do utworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie szkoły (powstaną zapewne dopiero w 2019 roku). Z informacji od mieszkańców ul. Balcerskiego (zwłaszcza przy łączniku do ul. Niedziałkowskiego, obok bocznej furtki) wynika, że spora część kierowców nie przestrzega przepisów dotyczących parkowania (np. zajmują cały chodnik; uniemożliwiają bezpieczne włączenie się do ruchu użytkownikom garaży).

 

2) Edukacja w SP81, SP33 i Happy Kids dotycząca bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. W związku z utworzeniem kolejnej szkoły podstawowej przy ul. Wodnika zwiększyła się grupa dzieci, które poruszają się po dzielnicy pieszo; ponado sporo rodziców dowozi dzieci samochodami do szkoły. Żeby zapobiec temu negatywnemu zjawisku i zachęcić do pieszego odprowadzania dzieci na pewno trzeba zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dzieci wśród rodziców. Uważamy, że w tym zakresie konieczne jest prowadzenie systematycznej akcji edukacyjnej przez szkoły we współpracy z Policją oraz Strażą Miejską.

3) Utrzymanie czystości chodników i poprawy widoczności skrzyżowań przez właścicieli nieruchomości znajdujących się bezpośrednio przy ulicach miejskich. Zbliża się okres zimowy, podczas którego istotnym problemem dla pieszych tradycyjnie pozostaje brak odśnieżania chodnika. Ponadto w okresie wiosenno-letnim wielu mieszkańców nie dba o przystrzyganie żywopłotów, utrudniając widoczność kierowcom zbliżającym się do skrzyżowania.

 

4) Porządek i bezpieczeństwo na terenach zielonych (park Chirona, Diany, Bliźniąt); w przyszłości powstaną również zieleńce przy ul. Orfeusza (naprzeciwko Orlika), ul. Niedziałkowskiego (lasek naprzeciwko boiska SP81), ul. Parterowej, ul. Wodnika (jar wzdłuż ulicy w kierunku Renku).

 

5) Sprzątanie psich odchodów - ten problem jest coraz mniejszy dzięki stopniowemu uświadamianiu mieszkańców. Niemniej po okresie zimowym staje się on najbardziej widoczny, gdy topnieje śnieg i odsłania pozostałości po psach.

 

6) Palenie odpadów w piecach węglowych; choć coraz więcej mieszkańców korzysta z kotłów gazowych i innych przyjaznych źródeł ciepła, wciąż pojawiają się przypadki spalania śmieci lub innych toksycznych materiałów.

 

Pozdrawiam,

Karol Ważny,

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas