DLACZEGO WYCINAJĄ DRZEWA PRZY WODNIKA?

2017-12-08 09:11:21

Wycinka drzew mająca miejsce przy ul. Wodnika (jar) jest niezbędna w celu realizacji całej inwestycji związanej z rewitalizacją tego miejsca, jak również poszerzeniem/budową jezdni w kierunku ul. Nowy Świat oraz stworzeniem ciągu rowerowo-pieszego.

Wspomniane prace są niezbędne, a termin zakończenia całości inwestycji w tym miejscu datuje się na listopad 2018 roku.

Oczywiście wykonawca robót posiada stosowne zgody oraz pozwolenia na przeprowadzanie takich czynności.

Na całość inwestycji składa się budowa zbiornika retencyjnego oraz ul. Nowy Świat.

Dzielnicowy rejonu Osowa
mł. straż. Łukasz Gawin
Referat IV Gdańsk Osowa
Straż Miejska w Gdańsku

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas