Zmiany godzin pracy MOPR

2017-12-27 23:19:56

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie przyjmował w zmienionych godzinach. O dacie wprowadzenia tych zmian poinformujemy jednak w kolejnym komunikacie. Do tego czasu obowiązywać będę aktualne godziny otwarcia - od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.

 

Wszystkim potrzebującym gdańszczanom MOPR udziela kompleksowego wsparcia - między innymi prawnego, psychologicznego, finansowego, rzeczowego, poradniczego i aktywizującego społecznie. W dziewięciu Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach pomoc otrzymają m.in. rodziny z dziećmi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osoby starsze oraz niepełnosprawne. Osobom bezdomnym wsparcia udzielają przede wszystkim pracownicy Samodzielnego Referatu Reintegracji przy ulicy Wolności 16 w Gdańsku. Zapraszamy także do korzystania z bezpłatnych porad prawników i radców prawnych, w dziewięciu punktach MOPR przy ulicy Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku. Od stycznia z tej usługi mogą skorzystać w godzinach od 8.30 do 17 osoby uprawnione, spełniające kryteria zawarte w tematycznej ustawie z 2015 roku.

Wszelkie informacje o wsparciu udzielanym przez MOPR dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl . Dodajmy, że każdego roku z rozmaitych form pomocy oferowanych przez Ośrodek korzysta około 16 tysięcy gdańszczan.

 

Sylwia Ressel

Konsultant ds. komunikacji społecznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Sylwia Ressel - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas