SMS lub e-mail przypomni o terminie płatności!

2017-12-27 23:26:56

Od 1 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wprowadzony zostanie SMS-owy oraz e-mailowy system informowania klientów o terminie płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

- Ta inicjatywa jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia – zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu lub e-maila w celu powiadamiania o terminach płatności.

 

Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie gdańskiego magistratu, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMS) lub e-maile przypominające o terminie płatności wymienionych wyżej należności.

 

Oświadczenie można złożyć w:

- Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74,

- Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1,

- Zespole obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12,

- Zespole obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2

- przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

 

Oświadczenie – druk zgody można pobrać w zespołach obsługi mieszkańców i ze strony internetowej http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/SMS-owy-lub-e-mail-owy-system-informowania-klientow-o-terminie-platnosci-zaplaty,a,95676

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas