I SESJA RADY DZIELNICY OSOWA

2018-01-08 13:06:22

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa zaprasza na pierwszą w bieżącym roku sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy piątek, 12 stycznia 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.
 
Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 210.
 
Projekt oświadczenia, które zostane poddane pod głosowanie.

Oświadczenie nr XXXVII/9/2018

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie

zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 210

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy Osowa oświadcza, co następuje:

§ 1.

Rada Dzielnicy Osowa stoi na stanowisku, iż należy zwiększyć częstotliwość kursowania linii 210, w szczególności w dni weekendowe. Obecna oferta przewozowa nie odpowiada w pełni na potrzeby pasażerów – mieszkańców naszej Dzielnicy, Miasta oraz turystów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Linia 210 jest jedną z najdłuższych linii autobusowych w Gdańsku. Obsługuje kilka Dzielnic tj. Śródmieście, Piecki-Migowo, Osowa, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Suchanino, Brętowo i Matarnia. Jest łącznikiem ze stacjami i przystankami kolejowymi (Osowa, Lotnisko, Brętowo, Dworzec Główny, Orunia oraz docelowo także Śródmieście), jak również alternatywą w razie awarii na linii PKM. Autobusy linii 210 łączą Port Lotniczy z Centrum miasta, są środkiem lokomocji dla uczniów wielu szkół, pacjentów kilku przychodni zdrowia, pracowników i klientów Parku Handlowego Matarnia, firm w pobliżu lotniska i wielu innych punktów znajdujących się w sąsiedztwie trasy.

Częstotliwość kursowania, w szczególności w weekendy jest niezachęcająca dla „sporadycznych” podróżujących, zaś dla „stałych” jest niewygodna przez nierzadko zatłoczone autobusy kursujące zaledwie raz na godzinę.

Dodatkowo w weekendy autobusy linii 210 stoją niewykorzystane przez 40-50 minut na obu krańcowych przystankach trasy. W związku z tym zagęszczenie kursowania nie będzie musiało się wiązać z gospodarowaniem dodatkowych brygad w trasie.

Podsumowując powyższe należy zrewidować ofertę przewozową na linii 210 i poprawić ją tak, by odpowiadała ona realnym potrzebom pasażerów oraz zachęcała do korzystania z komunikacji publicznej.

5. Wstępna analiza ankiet dotyczących budżetu dzielnicy w roku 2018.
6. Dyskusja nad petycją Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa w sprawie utworzenia drugiego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w dzielnicy Osowa.
7. Dyskusja w sprawie propozycji rozbudowy ZSO nr 2 oraz zagospodarowania działki nr 1171/32 (obręb 0001-Osowa) przy ul. Orfeusza.
8. Dyskusja nad propozycjami projektów w ramach miejskiego konkursu na aktywizację mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
 
 
Karol Ważny
Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Osowa

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZ



kod: unas