zatwierdzony plan zagospodarowania i co dalej?

2018-02-12 14:47:58

Został zatwierdzony plan zagospodarowania dla Nowego Świata (miejscowość). Wzbudził on wiele kontrowersji. Na ten temat wypowiedział się również sołtys miejscowości. Jego list poniżej.

 

Witam,

Być może mieli Państwo okazję z zapoznaniem się z ogłoszeniem wywieszonym w kilku miejscach zawierającym "podziękowanie" za zatwierdzony plan zagospodarowania.

Generalnie nie reaguję na tego typu inicjatywy, których autorzy nie mają odwagi się pod nimi podpisać, ale akurat treść tego ogłoszenia bardzo mnie rozbawiła, więc jednak postanowiłem podzielić się z Państwem faktami w sprawie zawartych w ogłoszeniu informacji.

1. W ogłoszeniu pisze się, że w związku zatwierdzonym planem nastąpi koniec spokojnej ulicy Malinowej w związku z planowaną budową osiedla na polu w Barniewicach. Niestety, nikt z autorów ogłoszenia nie wyjaśnił, jaki związek ma nasz plan z budową tegoż osiedla? Osiedle to powstanie bez względu na sytuację naszego osiedla i prawdopodobnie ul. Malinowa zostanie przedłużona w jego kierunku. Należy się z tym liczyć, gdyż jest to droga publiczna i nikt nie może zabronić do niej dostępu. I to właśnie wąska na wylocie ul. Malinowa spowoduje, że zamiast spokojnego ruchu, będzie w tym miejscu tłoczno i jeszcze bardziej niebezpiecznie. Pozostawienie wąskiej ulicy nie spowoduje przecież, że mieszkańcy nowego osiedla nie będą korzystać z samochodów!
Zresztą mamy przykład po sąsiedzku: czy wąska i dziurawa ulica Planetarna zniechęca kogokolwiek do korzystania z tej ulicy? Czyż dla jej mieszkańców nie byłoby lepiej, gdyby ta ulica spełniała wszelkie standardy, włącznie z chodnikami dla pieszych? Mogę wszystkich zapewnić, że jest to największe marzeniem osób mieszkających wzdłuż Planetarnej. Dobra wiadomość dla nich jest taka, że ma to być podobno zrealizowane w tym roku.
Mam też niestety dobrą wiadomość dla autorów ogłoszenia, a mniej dobrą dla pozostałych mieszkańców - plan zagospodarowania nie jest równoważny z projektem budowlanym, więc jego zatwierdzenie nie oznacza, że ul. Malinowa będzie szybko przebudowana:( Plan określa tylko w jakich granicach przyszły projekt będzie mógł się poruszać, ale realizacja projektu zależy od zasobności kasy gminnej, Zresztą odwracając sytuację, gdyby nie było planu, to droga Malinowa i tak kiedyś zostałaby poszerzona. Po prostu zostałoby to zrealizowane, jako inwestycja celu publicznego, jak większość tego typu inwestycji. Póki co, sytuacja ul. Malinowej nie zmieni się tak szybko.

2. W ogłoszeniu pisze się o opóźnieniu w realizacji kanalizacji spowodowanym uchwaleniem planu. To najbardziej mnie rozbawiło. Nikt tak bardzo nie zabiega o jej budowę, jak ja. Dziwi mnie obecna troska o kanalizację autorów ogłoszenia, którzy do tej pory zapewne nigdy się tym tematem nie interesowali.
Fakty są takie, że rok temu gmina postanowiła zawrzeć porozumienie z właścicielami terenu przeznaczonego pod przepompownię, w którym uzgodniono, że za pewne udogodnienia w planie właściciele zgodzą się na oddanie terenu pod przepompownię (nie wiem czy za darmo czy za odpłatnością, ale to nie ma tu znaczenia). Pomimo spełnienia warunków przez gminę właściciele terenu nie wypełnili swojej części porozumienia żądając dalszych ustępstw na co gmina nie wyraziła już zgody!!! Dlatego projekt kanalizacji opóźnił się o kolejne 4 miesiące, ale to właśnie uchwalenie planu kończy spór i zakończy etap tworzenia projektu i pozwolenia na budowę!!! Tak więc, autorzy ogłoszenia albo nie orientują się w temacie albo świadomie wprowadzają mieszkańców w błąd.

Kończąc, zachęcam do lektury ogłoszenia i jednocześnie ponawiam prośbę o obecność na zebraniu wiejskim. To ogłoszenie jest dowodem na to, że warto w nim uczestniczyć, bo to na zebraniach dyskutuje się o problemach miejscowości i podejmuje najważniejsze dla niej decyzje, które Rada Sołecka realizuje. A nieobecni nie mają niestety prawa głosu, mogą później tylko głosić mniej lub bardziej zabawne teorie spiskowe. 

Pozdrawiam,

Piotr Kurzyński

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas