KONTROLA KURATORIUM W HAPPY KIDS OSOWA

2018-03-08 15:36:57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Happy Kids Osowa informują,

 

że w dniach 22-25 stycznia 2018 roku w ww. szkole przeprowadzona została kontrola Pomorskiego Kuratorium Oświaty, której celem była weryfikacja stawianych placówce zarzutów w zakresie realizowania podstawy programowej.

 

W wyniku kontroli Kuratorium wskazało, że Szkoła prawidłowo realizuje podstawę programową, a zatrudniona kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje.

 

Wobec powyższych ustaleń Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że apele wskazujące na nieprawidłowości, zgłaszane przez rodziców w wyżej wymienionym zakresie, okazały się nieuzasadnione.

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas