NOC MUZEÓW W OSOWEJ

2018-04-30 13:16:07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: ul. Komandorska 26, Gdańsk Osowa, Instytut Cybernetyki Sztuki.

Godziny: 19:00–22:00.

Wstęp: bezpłatny.

 

19:00–22:00 – Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej pt: MIARY_U_WAGI – na tropach cybernetycznego podmiotu.

Uczestnicy: Roman Bromboszcz i grupa Perfokarta, Marcin Dymiter, Elvin Flamingo, Izabell Florkovska, Paulina Grosz, Katarzyna Józefowicz, Mikołaj Jurkowski, Kifer Kowalczyk, Kamil Kusy, Anna Kwiatkowska, Honorata Martin, Jacek Niegoda, Mateusz Pęk, Magdalena Pela, Marek Rogulski, Arkadiusz Sylwestrowicz, Maria Szachnowska, Marta Szymielewicz, Julia Tymańska, Dorota Walentynowicz, Jan Walter, Jakub Wasilewski.

 

19:30–20:00 – koncert performatywny: Jowan Czerkas i Marek Rogulski.

 

20:00–21:00 – koncert współczesnej muzyki improwizowanej: Tomasz Gadecki, Michał Gos, Krzysztof Stachura + Czerkas & Rogulus.

kurator: Marek Rogulski, TNS.

koordynacja: Dorota Grubba Thiede.

 

W dniach 20–21 maja wystawa czynna w godzinach: 16:00–19:00.

 

20 maja o godzinie 17:00 performatywny koncert duetu Czerkas & Rogulus.

 

MIARY_U_WAGI – na tropach cybernetycznego podmiotu. Instytut Cybernetyki Sztuki działa w budynkach po dawnym urzędzie Miar i Wag w Gdańsku Osowie.

Tytuł wystawy odnosi się zatem do historii miejsca. Niegdyś działał tu prywatny zakład elektronarzędziowy oferujący mieszkańcom okolicy miejsce pracy i zatrudnienia. Tym, co odróżniało ten zespół obiektów od innych budynków w okolicy była więc funkcja społeczna, jaką pełnił w przeszłości. Historia tego miejsca prowadzi nas zatem od funkcji związanych z pracą poprzez techniczny aspekt urzędu Miar i Wag, aż po funkcje artystyczne.

Fakt ten jest punktem wyjścia dla refleksji filozoficznej i artystycznej w kontekście historii miejsca ale i aktualnej problematyki związanej z namysłem nad programowaniem celów i funkcji instytucji sztuki. „Miary i Wagi” ewoluują zatem w „Miary Uwagi”, czyli przesuwają akcent ku refleksji nad naturą podmiotu i cechami ludzkiej osobowości. Sytuacja taka wymaga odwołania się artystów do szerokiego wachlarza wiedzy, ale także do zdolności osobistego doświadczenia miejsca i historii. Programowanie działań w placówce kultury i sztuki przywołuje zarazem konieczność przyjrzenia się społecznym koncepcjom planowania, cybernetyki społecznej i szeregowi uwarunkowań natury technologicznej.

Ekspansja technologii i sztucznej inteligencji nie pozostanie bez wpływu na rozwijanie strategii artystycznych i instytucjonalnych. Osobiste zaangażowanie uczestników wystawy w proces jej realizacji uwypuklać może zatem zmysłowy pierwiastek aktywności ludzkiej i jest niezbędnym elementem procesu artystycznego. Poprzez ten proces możliwe staje się wkraczanie w skonsolidowaną strukturę społecznych odniesień. Energia życiowa transponowana jest poprzez świadome akty uwagi w wymiar obiektywnej rzeczywistości społecznej. Rolą estetyki może być podjęcie strategii interwencji wobec zhierarchizowanej struktury wymiany i przepływu kapitału społecznego i finansowego. MIARY_i_WAGI – MIARY_i_U_WAGI – MIARY_UWAGI

(Elementem wystawy są prace powstałe w ramach warsztatów przeprowadzonych w kwietniu i maju w ICS z udziałem Studentów PracowniWiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych oraz Sztuka w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa a także praktyk studentów wydziału MINoS w ASP w Gdańsku.), pt: MIARY_U_WAGI – NOWA OSOWA – ZOMBIEFIED

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

 

Więcej na stronie http://nocmuzeow.ikm.gda.pl/wydarzenie/ics/

i na facebooku >>> tutaj

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas