Sprawozdanie z 40. sesji Rady Dzielnicy Osowa

2018-04-30 15:22:09

Na co radni przeznaczyli środki dzielnicy?

 

Kwietniowa (już 40. w bieżącej kadencji) sesja Rady Dzielnicy Osowa tradycyjnie należała do najdłuższych (trwała ponad 3 godziny), ponieważ poświęcona została rozdysponowaniu środków finansowych pozostających do dyspozycji naszej dzielnicy.

 

W tym roku otrzymaliśmy z budżetu miejskiego kwotę 90.744 zł. Warto dodać, że większą pulą pieniędzy dysponują wyłącznie największe dzielnice w Gdańsku (Chełm – ok. 200 tys. zł; Przymorze Wielkie – ok. 108 tys. zł, Piecki-Migowo – ok. 103 tys. zł, Śródmieście – ok. 100 tys. zł oraz Ujeścisko-Łostowice – ok. 96 tys. zł). Przypomnę, że relatywnie wysoki budżet Osowej wynika z dobrego (jak na warunki wyborów do rad dzielnic) wyniku frekwencyjnego w 2015 roku (Osowa – 18,54% uprawnionych do głosowania), dzięki któremu „przeskoczyliśmy” większe dzielnice, takie jak Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny. Jednocześnie jednak systematycznie wzrastająca kwota środków świadczy o ciągłym przyroście liczby zameldowanych mieszkańców. Aktualnie jest nas już 15.124 – według stanu na 30 września 2017 r.

 

Tegoroczny budżet – zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami – podzielony został (mniej więcej) według proporcji 70/30 na projekty inwestycyjne i infrastrukturalne oraz na tzw. projekty miękkie (wydarzenia kulturalne, sportowe). Po długiej dyskusji oraz wcześniejszym zebraniu komisji RDO, poprzedzonym przeprowadzeniem ponadmiesięcznej ankiety internetowej, Rada zdecydowała o przeznaczeniu środków finansowych na następujące cele:

1) zakup części materiałów budowlanych niezbędnych do remontu ul. Balcerskiego na odcinku pomiędzy ul. Kielnieńską a ul. Niedziałkowskiego – 40.000 zł,

2) projekt zieleńca przy ul. Parterowej – 15.000 zł,

3) zakup ławek – 7.500 zł,

4) zakup śmietników – 4.000 zł,

5) utworzenie trzeciej biblioteczki (w okolicach PoloMarketu – Wodnika/Junony) – 2.500 zł,

6) oświetlenie choinki w Parku Chirona – 1.500 zł,

7) koncert muzyczny dla mieszkańców – 2.000 zł,

8) dofinansowanie corocznej Osowskiej Wigilii organizowanej w SP nr 81 – 1.000 zł,

9) dofinansowanie corocznego konkursu kolęd dla klas integracyjnych w SP nr 81 – 1.000 zł,

10) dofinansowanie konkursu piosenki europejskiej organizowanego w ZSO nr 2 – 1.000 zł,

11) dofinansowanie cyklicznych spotkań Gdańskiej Akademii Dojrzałości – 6.744 zł,

12) dofinansowanie działalności teatru międzypokoleniowego funkcjonującego przy ZSO nr 2 – 1.000 zł,

13) dofinansowanie działalności zespołu unihokeja – 2.000 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 85.244 zł. W rezerwie budżetowej pozostawiono: 5.500 zł.

 

Linia autobusowa do Klukowa (?), projekty budżetu obywatelskiego, wniosek o zwiększenie puli na inwestycje w dzielnicach.

 

Poza wydatkowaniem środków dzielnicowych Rada Dzielnicy Osowa podjęła trzy istotne uchwały.

 

Pierwsza z nich dotyczyła utworzenia nowej linii autobusowej o roboczym numerze 279. Pierwotnie Rada wnioskowała w tej sprawie w lutym br. Tym razem, na prośbę Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 w Klukowie, przygotowany został rozszerzony wniosek, zakładający połączenie naszej dzielnicy z Klukowem. Do SP82 uczęszcza ok. 70 uczniów z Osowej, którzy aktualnie mogą polegać wyłącznie na indywidualnym transporcie samochodowym swoich rodziców. Alternatywa w postaci linii 210 nie jest natomiast wystarczającym rozwiązaniem, z uwagi na rzadkie kursowanie, spóźnienia oraz niekorzystną trasę biegnącą wyłącznie głównymi ulicami Osowej. Stąd też Rada Dzielnicy Osowa zdecydowała się poprzeć dążenia Szkoły Podstawowej nr 82 do utworzenia dogodnego połączenia autobusowego z naszą dzielnicą. Zmodyfikowana propozycja przebiegu trasy nowej linii obejmuje ulice: Ikara – Radarową – Galaktyczną – Owczarnia – Wodnika – Homera – Galaktyczną – Kielnieńską – Wodnika – Jednorożca – Niedziałkowskiego oraz Barniewicką do osowskiego dworca kolejowego.

Warto również dodać, że – z inicjatywy Rad Dzielnic Jasień, Kokoszki oraz Matarnia – toczą się obecnie rozmowy na temat uruchomienia linii autobusowej łączącej Jasień z lotniskiem w Rębiechowie. Biorąc pod uwagę, że jej wydłużenie do Osowej mogłoby także rozwiązać wskazany problem dojazdu uczniów SP nr 82 do i z naszej dzielnicy, a także rozszerzyć zakres wewnątrzdzielnicowej komunikacji na terenie Osowej, Rada i Zarząd z pewnością będą lobbowały w Zarządzie Transportu Miejskiego za wprowadzeniem takiego rozwiązania.

 

Kolejna uchwała głosowana przez Radę stanowiła opinię radnych na temat projektów zgłoszonych przez mieszkańców do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, nad którymi wszyscy będziemy głosować we wrześniu. Od bieżącego roku rady dzielnic wyposażone zostały w kompetencję do opiniowania tych projektów. W puli znalazło się sześć propozycji:

1) Rodzinna Gra Terenowa Osowa,

2) Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku-Osowej,

3) Wiaty dla Osowian – część 2,

4) Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa,

5) Osowskie chodniki,

6) MOC – SIŁA – DZIAŁANIE = WenDo. Trening asertywności i samoobrony dla dziewcząt i kobiet – mieszkanek Gdańska-Osowej.

Pozytywną opinię Rady uzyskały wszystkie zgłoszone projekty oprócz inicjatywy „Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa”, która zdaniem radnych przyczynia się do wzrostu gryzoni na terenie miasta, z uwagi na mniejszą aktywność łowiecką kotów. Ze szczegółowymi opisami poszczególnych projektów można się zapoznać na stronie Miasta Gdańska w zakładce budżet obywatelski.

 

W trzeciej uchwale Rada Dzielnicy zgłosiła postulat do budżetu Miasta Gdańska na rok 2018 o zwiększenie finansowania następujących wieloletnich programów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury technicznej w Gdańsku:

1) „Program modernizacji ulic”,

2) „Program budowy ulic od podstaw”,

3) „Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska – Jaśniejszy Gdańsk”,

4) „Program budowy i modernizacji chodników”.

Wymienione programy finansowania w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do poprawy stanu infrastruktury miejskiej o zasięgu dzielnicowym. Niestety – z uwagi na wieloletnie zapóźnienia inwestycyjne – drogi, chodniki i oświetlenie, które mogą zostać wykonane z tych funduszy uszeregowano w długie (obejmujące nawet kilkaset pozycji) listy rankingowe. Ich realizacja rozłożona jest więc na bardzo długi okres, przekraczający nawet rok 2025. Biorąc pod uwagę, że programy inwestycyjne mają tak fundamentalne znaczenie dla jakości codziennego użytkowania dróg i ciągów pieszych przez mieszkańców (nie tylko w dzielnicy Osowa), Rada wystąpiła z apelem o możliwie największe zwiększenie finansowania tych programów.

 

Karol Ważny, Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas