NOWE RONDA I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OSOWEJ

2018-05-19 15:46:30

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

przekazuję informacje o sprawach poruszonych na ostatnich dwóch spotkaniach z inspektorem z Działu Inżynierii Ruchu Drogowego.

 

1. W okresie lipiec-sierpień powstanie rondo na Owczarni.

 

2. W przyszłym roku powstanie rondo na skrzyżowaniu Biwakowa/Zeusa (zielony trójkąt przy przychodni). Jest to też efekt przeprowadzonych przeze mnie konsultacji społecznych, gdzie zdecydowana większość mieszkańców ulic: Zeusa, Biwakowej, Parkowej, Gajowej, Bukowej opowiedziała się za wprowadzeniem ruchu okrężnego. Ma to zapobiec problemowi na tym skrzyżowaniu nierespektowania zasady prawej ręki, a także w naturalny sposób spowolnić ruch. Dodam, że w tych samych konsultacjach mieszkańcy w swojej większości stwierdzili, że pomysł ronda na skrzyżowaniu Biwakowa/Barniewicka jest chybiony ze względu na stosunkowo mały ruch drogowy i zdecydowanie ważniejszą rolę w układzie drogowym ul. Barniewickiej.

 

3. Na sięgaczu ul. Balcerskiego zostały postawione słupki. Drodzy kierowcy, parkować można po lewej stronie ulicy, prawa jest chodnikiem przeznaczona dla ruchu pieszego. Co więcej, nie wolno zostawiać samochodu przy furtce, następnie odprowadzać dziecko do szkoły, potem pójść jeszcze na zakupy... W ten sposób tarasuje się przejazd. Taka sytuacja zdarza się już coraz rzadziej, ale i tak uczulam i proszę. Co więcej, na tym odcinku ul. Balcerskiego obowiązuje ruch jednokierunkowy (od Balcerskiego do Niedziałkowskiego), a zdarza się, że mimo czytelnego znaku zakazu wjazdu ktoś postanawia pojechać odwrotnie...

 

4. W lipcu pojawią się stojaki rowerowe przy wejściu do parku Chirona (od strony ul. Zeusa).

 

5. W te wakacje zostanie zrealizowany bezpieczny wjazd i wyjazd z os. wielorodzinnego Antygony w ul. Junony (łagodniejszy łuk skrętu, przesunięta strefa zamieszkania).

 

6. Na przełomie lipca/sierpnia zostanie miejscowo w najbardziej newralgicznych punktach poszerzona ul. Chełmińska. Na wniosek mieszkańców powstaną również mijanki, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

 

7. W całej dzielnicy zostanie ujednolicone oznakowanie dozwolonego tonażu. W wielu miejscach ma się też pojawić nowe oznakowanie.

 

8. W temacie oznakowania - przewiduje się (WRESZCIE) przeprowadzić odmalowywania oznakowania poziomego w ramach strefy uspokojonego ruchu (skrzyżowania równorzędne + tempo 30).

 

9. Komisja bezpieczeństwa będzie badała zasadność Państwa wniosków (także postulatów ze #SpaceruRadnego) dotyczących postawienia spowalniaczy na ul. Zeusa (okolice parku), ul. Biwakowej (okolice dwóch wejść do parku), Cerery (okolice Hestii), Balcerskiego (sięgacz).

 

10. Razem ze Strażą Miejską zgłosiłem potrzebę realizacji przejść dla pieszych w okolicach sklepu Delfin i w okolicach pasażu handlowego Czerwona Torebka. Przekazałem również do przemyślenia realizację zebry (wniosek mieszkańców) na skrzyżowaniu Orfeusza/Marsa.

 

Wszyscy chcemy, żeby w Osowej było bezpiecznie na ulicach. Mam nadzieję, że powyższe punkty przybliżają nas do tego celu. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi albo inne pomysły, etc., to zachęcam do kontaktu. Pozostaję do dyspozycji we wszystkich sprawach dzielnicy. Kłaniam się.

 

Państwa radny dzielnicy Gdańsk-Osowa

Jan Perucki

Kontakt:

Tel.: 600 546 736

@: jan.perucki@gmail.com

facebook.com/peruckijan

www.janperucki.pl

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas