Zielony Bulwar - kontynuacja nowej Spacerowej

2018-08-25 18:56:09

W piątek 24 sierpnia przy ulicy Obrońców Wybrzeża, obyła się konferencja prasowa na temat planów i koncepcji związanych z Zielonym Bulwarem. O tym, jak w nowoczesny sposób połączyć funkcje transportowe z potrzebami mieszkańców mówili: Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Gdańska do spraw polityki społecznej oraz Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

 

Zielony Bulwar – jeden odcinków drogi, która ma połączyć tunel pod Martwą Wisłą z Obwodnicą Trójmiasta. Planowana trasa została podzielona na trzy odcinki: Zielony Bulwar, Nową Spacerową i Nową Kielnieńską. Ich charakter ma być uzależniony od terenów, przez które będą przebiegać. Konferencja dotyczyła  Zielonego Bulwaru. To odcinek prowadzący od tunelu pod Martwą Wisłą, pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi (Zaspą, Przymorzem, Żabianką) a Pasem Nadmorskim, drogą pod torami SKM, aż do skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką. Zielony Bulwar ma mieć charakter alei – zachęcającej do spacerów, przyjaznej dla pieszych i rowerzystów. Na odcinku od al. Jana Pawła II  do Ergo Areny ma składać się z jednej jezdni o dwóch pasach ruchu – po jednym w każdym kierunku. Ma posiadać szerokie chodniki, trasę rowerową oraz szpalery drzew.

 

Bulwar, jako bezpieczna, atrakcyjna przestrzeń publiczna, ma zapewniać wygodę pieszym. Liczba przejść prowadzących do Parku Reagana nie zostanie zmniejszona. Zmianie nie ulegnie też ich lokalizacja. Będą one rozmieszczone w ten sam sposób, co obecnie, czyli co 300-500 metrów. Nie wyklucza się przy tym utworzenia dodatkowych połączeń, które mogą zostać wyznaczone na etapie powstawania projektu. Od skrzyżowania z al. Hallera do skrzyżowania z ul. Obrońców Wybrzeża ma powstać trasa tramwajowa, połączona z linią biegnącą ul. Chłopską.

 

Zielony Bulwar, w przeciwieństwie do istniejącej ul. Czarny Dwór, ma spełniać wszystkie standardy środowiskowe. Jego realizacja poprawi bezpieczeństwo związane z ochroną ujęć wody – zorganizuje i skanalizuje odpływ wód opadowych.

 

W kwietniu 2018 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. – Zgodnie z wizją zaprezentowaną w studium, Gdańsk ma być miastem kompaktowym, rozwijającym się przede wszystkim do wewnątrz. Zapisy studium odzwierciedlają też nowe podejście do planowania tzw. Drogi Zielonej i zmieniają jej klasę rezerwy z ulicy głównej na ulicę zbiorczą – mówił Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. Zmiana podejścia do planowania nastąpiła w efekcie konsultacji przeprowadzonych w 2016 r. Obecnie ta droga jest projektowana jako droga miejska a nie tranzytowa. – Na ostateczny kształt zapisów zawartych w nowym studium wpłynęły wnioski zgłaszane przez mieszkańców w trakcie konsultacji  – wyjaśniała Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biur Rozwoju Gdańska. – Ustalenia te oddają nowe podejście do projektowania ulic miejskich oraz realizują politykę miasta dotyczącą zrównoważonej mobilności.

 

Zapoczątkowana w 2016 r. dyskusja nad kształtem rozwiązań drogowych w najbliższych miesiącach będzie kontynuowana. We wrześniu 2018 r. Rada Miasta Gdańska zamierza podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego dla odcinka Zielonego Bulwaru biegnącego od al. Hallera do Ergo Areny. Będzie to okazja do ponownego podjęcia tematu i skonfrontowania założeń projektantów z oczekiwaniami mieszkańców.

 
 

 

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas