Osowianin Roku 2018 - zgłoszenia kandydatów

2018-09-06 15:52:14

To w naszej dzielnicy narodził się pomysł, aby corocznie przyznawać nagrodę osobie zaangażowanej w życie społeczne. Osowa od razu postawiła na człowieka! Konkurs „Osowa -  moja mała ojczyzna”, w ramach którego przyznawany jest tytuł Osowianina Roku, wystartował już w 2002 roku.

To było tuż po tym, jak w Gdańsku ustanowiono Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego, przyznawaną wtedy tylko w jednej kategorii dla organizacji pozarządowych. Tytuł Gdańskiego Społecznika Roku nasze miasto przyznało po raz pierwszy dopiero w 2013 roku. Możemy się więc szczycić tym, że dzielnicowa społeczność pierwsza dostrzegła to, jak ważny jest lider, jak ważny jest społecznik, aktywny CZŁOWIEK.

W latach 2002 – 2007 siedmiokrotnie przyznano tytuł Osowianina Roku i śmiało można powiedzieć, że Konkurs „Osowa – moja mała ojczyzna” stał się w naszej dzielnicy kultowy. Potem nastąpiła przerwa, ale wspomnienie o tej inicjatywie było wciąż żywe. Dlatego gremium Osowskiego Okrągłego Stołu podjęło decyzję o reaktywowaniu konkursu i w 2017 roku, po 10 latach przerwy ponownie przyznano tytuł Osowianina Roku i wyróżnienie oraz wybrano Osowską Osobowość.

 

Zapraszamy wszystkich osowian do włączenia się do kolejnej edycji Konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna”. Wspólnie wskażmy osobę, która swą aktywnością, wykraczającą poza standardowe ramy, wzbogaca naszą dzielnicę na różnych płaszczyznach. Wybierzmy Osowianina Roku 2018!

 

Jak to zrobić?

1. Rozejrzyjmy się! Na pewno znamy aktywną osobę, której działalność szanujemy, a może nawet podziwiamy.

2. Wypełnijmy formularz zgłoszeniowy --->pobierz formularz docx Pamiętajmy o tym, aby uzyskać zgodę nominowanej przez nas osoby na udział w konkursie.

3. Wypełniony formularz przesyłamy na adres mailowy: osowianin.roku@gmail.com

4. Termin przyjmowania zgłoszeń w edycji 2018 to 14 października 2018 roku.

5.Lista zgłoszonych do konkursu osób zostanie opublikowana w osowskich mediach 16 października 2018 roku.

 

Co dalej?

Do 23.10.18. organizatorzy czekają na zgłoszenia uwag w odniesieniu do kandydatur. Pod koniec października zbierze się Kapituła, która spośród zgłoszonych wybierze Osowianina Roku 2018. Może zostać również przyznane wyróżnienie. Kapituła dysponuje również możliwością nadania tytułu Osowskiej Osobowości.

Szczegóły przebiegu konkursu znajdują w regulaminie ---> http://osowa.com/osowianin.roku

Gala wręczenia nagród w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna” planowana jest na 16 listopada 2018 roku.

 

Zapraszamy do udziału!

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas