DZIAŁANIA ZARZĄDU DZIELNICY OSOWA

2018-10-16 11:14:22

Szanowni Państwo.

 

Zbliża się koniec kolejnej, szóstej kadencji Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa, dlatego chcemy przekazać informacje o niektórych pracach Zarządu.

 

Zarząd Dzielnicy Osowa rozpoczął pracę na początku kadencji w składzie Maciej Przybylski - Przewodniczący Zarządu, Grzegorz Boros - Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Maciej Juchniewicz - członek Zarządu. Po rezygnacji pana Juchniewicza do Zarządu zostali powołani Stanisław Krzemiński i Jan Perucki. Sądzimy, że nie musimy ich przedstawiać, ponieważ znacie ich Państwo z kontaktów osobistych i z pracy, którą wykonali i wykonują na rzecz naszej dzielnicy. Chcemy jednak szczególnie podkreślić pracowitość i konsekwencję pana Jana Peruckiego, który potrzeby dzielnicy poznawał w częstych, osobistych kontaktach z mieszkańcami Osowej. Zebrane w ten sposób sprawy i problemy umiejętnie prezentował władzom Gdańska, często uzyskując pozytywne decyzje i rozwiązania.

 

Podkreślić też trzeba, że Zarządowi Dzielnicy w jego pracach aktywnie pomagali pan Karol Ważny - Przewodniczący Rady Dzielnicy, pani Monika Bednarska - Z-ca Przewodniczącego Rady, pan Łukasz Żyliński i pan Bartosz Stefański, któremu mieszkańcy Osowej zawdzięczają poprawę komunikacji autobusowej w Osowej oraz kolejne wiaty na przystankach. Wspierał go w tych pracach pan Jan Perucki.

 

Znaczna część naszych prac nastawiona była na rozbudowę infrastruktury drogowej w Osowej oraz na sprawy polityki społecznej. W niektórych tematach kontynuowaliśmy prace rozpoczęte w poprzedniej kadencji.

 

Poniżej wymieniamy część tematów nad którymi pracowaliśmy.

 

W efekcie naszych działań podjęte zostały decyzje władz Miasta Gdańska m.in. o budowie zbiornika retencyjnego Osowa II oraz o budowie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic nowy Nowy Świat, Koziorożca i Zeusa oraz fragmentu ulicy Wodnika. Część prac została już wykonana. Inne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie ww. prac ma nastąpić w 2020 roku.

 

Oczekujemy budowy ulicy Keplera łączącej ulice Wenus i Nowy Świat, co jednak może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji Min. Infrastruktury, dotyczącej rozbiórki torów. Czekamy na tę decyzję od 2014 roku. Podobnie, zależne od decyzji PKP, jest wykonanie nawierzchni na ulicy Letniskowej. Oczekujemy od kilku lat na przekazanie przez PKP gminie Gdańsk kilku działek, na których położona jest ww. ulica.

 

Do wiosny przyszłego roku zostanie wykonany projekt ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ul. Drawskiej do ul. Feniksa i prawdopodobnie jeszcze w II połowie 2019 r. rozpoczną się prace związane z jej przebudową. Pierwszy etap obejmie odcinek pomiędzy ulicami Wodnika i Sołdka. Na tym odcinku powstanie także rondo, które ma poprawić płynność ruchu na skrzyżowaniu ul. Kielnieńskiej z ul. Spacerową, na którym obecnie znajduje się sygnalizacja świetlna. W ramach tego zadania ma powstać część ulicy Koziorożca połączona z rondem na ul. Kielnieńskiej.

 

W okresie obecnej kadencji zostało utwardzonych płytami kilkanaście kolejnych ulic. Rozpoczęto wymianę płyt Meba na płyty Yomb (Jomb) na ulicy Komandorskiej. Zakończenie przewidziane jest w roku 2019.

 

W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę w Osowej została zmodernizowana ulica Niedziałkowskiego na odcinku od ul. Sołdka do ul. Balcerskiego. Wykonane zostały dwa ronda na ul. Niedziałkowskiego. Oczekujemy zakończenia modernizacji ul. Niedziałkowskiego do końca roku 2020.

 

Zagospodarowano teren zielony przy ul. Heleny, gdzie powstała przestrzeń parkowa. Ze środków finansowych Rady Dzielnicy wykonano kilka projektów, w oparciu o które będą zagospodarowane kolejne tereny zielone.

 

Współpraca ze stowarzyszeniami osowskimi pozwoliła na budowę kilku placów zabaw i siłowni w różnych punktach Osowej.

 

Wspieramy inicjatywę Dyrekcji ZSO nr 2 i wspólnie zabiegamy o budowę odrębnego budynku na terenie szkoły lub ul. Orfeusza, który byłby przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Mamy przekonanie, że problemy lokalowe w niedługim czasie zostaną rozwiązane.

 

Prowadzimy rozmowy z władzami miasta na temat powołania w Osowej filii Biblioteki Wojewódzkiej oraz punktu MOPR, w którym mieszkańcy mogliby zgłaszać problemy i otrzymywać ewentualną pomoc. Tu także mamy nadzieję na pozytywną dla osowian decyzję.

 

Spraw, nad którymi pracowaliśmy jest więcej. Dotyczyły m.in. docelowego utwardzania ulic po wykonaniu odwodnienia oraz wykonania oświetlenia.

 

Na początku obecnej kadencji został oddany do użytku przystanek PKM w Osowej. Nad tym tematem pracowaliśmy jeszcze w ubiegłej kadencji. Do końca br. zostanie zmodernizowany teren przy stacji PKP oraz wykonany dojazd dla samochodów osobowych do parkingu w rejonie przystanku PKM.

 

Czekamy także na ostateczną decyzję PKP o przekazaniu budynku stacji kolejowej gminie Gdańsk. W budynku tym po jego remoncie mieścić się będzie Dom Sąsiedzki, którego gospodarzami będą organizacje pozarządowe działające w Osowej. Taką deklarację otrzymaliśmy od pana Prezydenta Pawła Adamowicza.

 

W naszych decyzjach kierowaliśmy się zawsze dobrem jak największej grupy mieszkańców. Być może niektórzy z Państwa nie są zadowoleni z naszych decyzji, ale staraliśmy się myśleć kategoriami interesu całej dzielnicy i większości mieszkańców.

 

Tych, którzy nie zgadzali się z naszymi decyzjami przepraszamy, wyrażając nadzieję, że ostatecznie ich oceny inwestycji będą pozytywne. Wszystkim osowianom dziękujemy za życzliwe oceny, a także za oceny krytyczne i za rady.

 

Życzymy, by żyło się Państwu w naszej wspólnej dzielnicy miło i coraz bardziej wygodnie oraz byśmy okazywali sobie wzajemnie zrozumienie (względnie wyrozumiałość) i życzliwość.

 

Prosimy też o liczny udział w wyborach do Rady Miasta, bo odpowiednia frekwencja może zapewnić wybór aż dwóch naszych kolegów z Rady Dzielnicy - panów Jana Peruckiego i Karola Ważnego. Życzymy im sukcesu.

 

Za Zarząd Dzielnicy Osowa:

Maciej Przybylski, Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Boros, Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 

.

KOMENTARZE

sranie po ścianie

abak, 2018-10-16 20:36:42


Dużym optymizmem wykazują się tutaj sygnatariusze apelu "o odpowiednią frekwencję", która "może zapewnić wybór " aż dwóch kandydatów z Rady Dzielnicy. Rada ma kilka osiągnięć, głównie z dziedziny organizacji terenów zielonych, ale główną jej rolą było płynięcie z nurtem "miejskich" decyzji i energiczne im przyklaskiwanie. Była chyba tylko jedna decyzja, którą Rada oprotestowała (skutecznie), a był to chory pomysł zlikwidowania linii 210. To podporządkowanie się decyzjom "miejskim" jest oczywiste dla każdego obserwatora w przypadku sprawy Koziorożca. Jeden z sygnatariuszy powyższego apelu biegał po szkołach i naciskał grono pedagogiczne by podpisywało petycję o połączenie Koziorożca z Kielnienską. Jak zachowywał się drugi na zebraniu Rady dot.Koziorożca wie każdy kto wtedy tam był. Radę nie interesowały argumenty mieszkańców-przeciwników, nie interesowały badania wpływu wprowadzenia ruchu tranzytowego na ruch wewnątrz dzielnicy. Rada już wtedy wiedziała jak będą wyglądać skandaliczne teksty jej uchwał. Swoją drogą, co zmieniło się w ostatnim czasie, że kandydaci do Rady Miasta tak diametralnie zmienili poglądy? Jeszcze niedawno pisali o naszej małej Ojczyźnie, spokojnym miejscu do mieszkania i wypoczynku. Teraz zapomnieli i przestało ich to interesować? Ciekawe dlaczego? To, że część Rady mieszka w takich miejscach Osowej, że żaden ruch samochodowy im nie zagraża, nie powinno mieć chyba wpływu? Uważam, że Rada przeglosowując uchwały, które przedstawiła na kilku portalach, wystąpi przeciwko olbrzymiej grupie mieszkańców Osowej, a to nie pozostanie bez wpływu na wybory.

Moos, 2018-10-17 19:24:30


Rada nie wystąpi przeciwko "olbrzymiej" grupie mieszkańców, tylko garstce pieniaczy i awanturników. Mieszkam przy ul. Koziorożca. Połączenie z Kielnieńską na pewno odciąży Sołdka i Wodnika przy szkole, a dywagacje kilkunastu mieszkańców ul. Komety można włożyć między bajki. Na innym portalu dokładnie było widać, po ilości komentarzy i "lajkach", ilu macie zwolenników, a ilu przeciwników. Straszenie ruchem "tranzytowym", którego definicji widzę raczej nie znacie, to zwykłe owijanie kota ogonem, aby nie puścić drogi obok Waszych ogródków. Równie dobrze już teraz powinien owy "tranzyt" przebiegać ulicą Wodnika i Barniewicką. Czy tak się dzieje? Polecam wynurzenie się ze swoich 4 ścian i obserwację, ilu to mieszkańców Chwaszczyna "skraca" sobie teraz drogę przez Osowę do obwodnicy. Będzie to procent czy może promil wszystkich aut? W niby czym taka nowa ul. Koziorożca im to ułatwi? Dojazd do Junony (z płyt), nowej Nowy Świat, a może nowej Keplera i wyjazd w pole? Dodatkowo jazda poprzez strefę Tempo30 i planowanymi spowalniaczami (wysepki) co 100m w ciągu ul. Koziorożca?

Luk, 2018-10-18 09:33:41


A może przeanalizujmy sobie ten możliwy "tranzyt". SYTUACJA 1 - jestem mieszkańcem Chwaszczyna i jadę do obwodnicy. Zakorkowana jest ul. Kielnieńska. OPCJA NR. 1 - skręcam w pierwszą możliwą drogę pomagającą mi to ominąć, czyli ul. Barniewicką i kieruję się do Nowy Świat i obwodnicy. Opcja tylko w sytuacji, gdy chcę jechać w stronę Matarni. OPCJA NR. 2 - człapię w korku do nowego połączenia ul. Koziorożca z Kielnieńską. Wjeżdżam w strefę tempo30, objeżdżam 2 nowe ronda, jadę Koziorożca na której są spowalniacze ruchu (chociaż i tak powinienem jechać 30 km/h), objeżdżam kolejne rondo na ul. Junony, potem skręcam na skrzyżowaniu ul. nowy Nowy Świat w stronę Wodnika, na kolejnym rondzie skręcam w prawo, stoję na światłach przy Renku i wjeżdżam na ostatnie rondo przy Owczarni. To też opcja tylko wtedy, gdy jedziemy w stronę Matarni. OPCJA NR. 3 - doczłapać się w korku jeszcze 400 m i wjechać na obwodnicę w dowolnym kierunku. Hymmm, którą OPCJĘ wybiorę... aaa jest jeszcze Wodnika, ale to prawie tak samo głupi objazd jak Koziorożca.

Luk, 2018-10-18 09:52:02


SYTUACJA 2. Jadę obwodnicą z Gdyni w stronę Matarnii, jest zator przy węźle Wysoka. A to "skrócę" sobie drogę przez Osowę do Owczarni (lub Klukowa jeśli korek jest większy). Do wyboru mam trasę przez Wodnika z 2 skrzyżowaniami (z Kielnieńską i światła przy Renku) i 4 rondami po drodze. LUB trasę biegnącą trochę na około nową Koziorożca z 1 skrzyżowaniem i z 4 rondami, a potem kolejnym nowym rondem na Wodnika, światłami przy Renku i rondzie przy Owczarni. Wystarczy spojrzeć na mapę, nie muszę chyba tłumaczyć jaki wybór jest bardziej optymalny.

Luk, 2018-10-18 10:03:40


Widzę że moja odpowiedź do Luk nie uzyskala akceptacji moderatora więc napiszę drugi raz, może trafię na lepszy humor. Trzeba mieć dużo złej woli lub być naiwnym na pozio.ie dziecka by wmawiać ludziom strefę 30 na drodze projektowanej na potrzeby ciężkiego ruchu samochodowego skoro nawet miejscy urzednicy potwierdzają takie prognozy. Instrumentalne wykorxystywanie niezorientowanych w temaci mieszkańców dzielnicy jest poniżej wszelkich zasad.

Mac, 2018-10-18 13:56:15


Panski sposób myslenia w trakcie jaxdy samochodem nikogo nie interesuje. Jesli nie radzi sobie Pan teraz bez Koziorożca to z pewnością panskie zachowania nie mogą byc wzorem dla nikogo.

Mac, 2018-10-18 15:33:18


do luk- interpretacja na żądanie rd,po,um. dlaczego zazdrościsz nam ogródków,czyżby zwykła zawiść mieszkańca bloku do chowu klatkowego

look, 2018-10-18 20:32:44


Nasz dyskutant, podpisujący się różnie nie lubi naszej rady. Oj, nie lubi. :-)

omcio, 2018-10-20 13:59:24


Rada nie jest do lubienia. Rada jest opłacana przez wszystkich mieszkancow Osowej i jej OBOWIĄZKIEM jest szukanie konsensusu. Czy Redakcja UNas, ktora tak konsekwentnie blokowala wszelkie krytyczne opinie na temat Rady, a teraz, gdy cel został osiagniety, umieszcza niewiele znaczace posty. Jaki cel? Uchwalone przez AKLAMACJĘ uchwaly Rady, uchwaly glosowane pod nadzorem i bez dyskusji. Uchwaly będące ceną za miejsce na liscie. Do dzisiaj na stronie Rady nie ma sprawozdania z posiedzenia. Mieszkancy przed wyborami nie mogą się dowiedziec, że w uchwale Rada jeszcze bardziej stanowczo stanęła przeciwko nim ŻĄDAJĄC polaczenia Kielnienskiej z Czerwoną Torebką. Tylko jeden radny odważył sie wyartykulowac cenę swojego glosu - schowki na rowery przy Koziorożca. Nie mam złudzeń, że to co tu jest napisane trafi na stronę. To post do Redakcji. Można tylko żałować, że UNas, które przez wiele lat grało kapitalną rolę w trakcie protestów, które z perspektywy czasu trzeba uznać za zasadne, teraz nie udźwignelo roli.

AAA, 2018-10-20 17:59:14


Czytam z zaciekawieniem wywody Pana A. Rozumiem, że jest Pan obecny na zebraniach Rady. Czy tak? Informacja o aklamacji pod nadzorem i brakiem dyskusji to Pana zdaniem pewny fakt? Proszę o szczegóły, w jaki sposób wygląda ten nadzór? Członkowie Rady decydują o losie mieszkańców dzielnicy będąc na muszkach karabinów? Kto stoi za ich plecami? A może są szantażowani? Myślę, że powinien Pan to zgłosić do odpowiednich organów. A tak już poważniej, dlaczego są aklamacje chociaż członkowie rady inaczej myślą, jak Pan sugeruje? Udowadnia Pan, że jest osobą bardzo waleczną (wiele postów pod różnymi nickami). Może warto, aby włączył się Pan w działania Rady w następnym "rozdaniu".

Guliwer, 2018-10-21 11:22:25


No i proszę: "w następnym rozdaniu". Można tylko odpowiedzieć: "z obfitości serca mówią usta". Czyli wkrótce nie odbędą się po prostu wybory do Rady Osiedla Osowa, ale "nowe rozdanie". Czy jest lepsze podsumowanie "działalności"" obecnej Rady Osiedla działającej "po auspicjami PO i Nowoczesnej :)))))

AAA, 2018-10-22 12:53:23


A Ty AAA pod jakimi auspicjami działasz?

BBB, 2018-10-22 15:43:49


DODAJ KOMENTARZkod: unas