Koziorożca a powstanie Osowskiej Inicjatywy Obywatelskiej TEMPO 30

2018-10-22 15:37:49

Osowska Inicjatywa Obywatelska TEMPO 30 (O.I.O.TEMPO30) zwraca się do Redakcji gazetki „U nas” jak i do internetowych portali WWW.osowa24.pl, WWW.osowa.com, WWW.osowa.info o umieszczenie tekstu informującego o powstaniu Osowskiej Inicjatywy Obywatelskiej TEMPO 30 (WWW.tempo30osowa.pl) i w jakim celu TEMPO 30 powstało.
 
Z tą samo prośbą zwracaliśmy się dnia 11.10.2018r. do redaktora M.Naskręta z portalu TRÓJMIASTO.PL po publikacji Jego artykułu: „Spór o budowę ul. Nowej Koziorożca w Osowej”.
Link do artykułu:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Spor-o-budowe-ul-Nowej-Koziorozca-w-Osowejn128195.html
 
Ponawialiśmy naszą prośbę jeszcze dwukrotnie, niestety bez skutku. Poniżej udostępniamy treść listu:
 
 
 
 
Szanowny Pan Maciej Naskręt Gdańsk,
10.10.2018
Trójmiasto.pl
 
 
 
Szanowny Panie Redaktorze,
 
Uprzejmie Pana informujemy, że w Osowej powstała Obywatelska Inicjatywa TEMPO 30, która za cel postawiła sobie popieranie inicjatyw Miasta Gdańska oraz inicjatyw społecznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach naszej Dzielnicy i rozbudowę osowskiej infrastruktury drogowej.
 
Osowska Inicjatywa Obywatelska TEMPO 30 przeciwstawia się partykularnym interesom grupy  osób zamieszkujących w rejonie rezerwy terenowej pod budowę ul. Koziorożca, którzy, podkreślamy, protestują przeciwko planowanej budowie ulicy, zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ulica Koziorożca ma stanowić element docelowego układu komunikacyjnego dla naszej Dzielnicy. Jej powstanie jest konieczne z uwagi na nadmierną koncentrację ruchu samochodowego na ulicach Wodnika i Sołdka.
 
Chcemy by geometria i klasa ulicy Koziorożca uwzględniała bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zwłaszcza tych najmłodszych oraz bezpieczeństwo kierowców. Podkreślić trzeba, że wewnątrz Osowej na wszystkich ulicach obowiązuje Strefa Tempo 30. Wyjaśniamy - w całej Dzielnicy prędkość maksymalna to właśnie 30km/godz., oraz ograniczenie tonażu samochodów do 8T. Zapoznaliśmy się z warunkami ewentualnych rozwiązań i uważamy, że pozwolą one na poprawę bezpieczeństwa na kilku ulicach, w tym na planowanej Koziorożca, a także poprawią płynność ruchu samochodów w tej części Osowej.
 
W kwestii o której powyżej, wolimy opierać się na opiniach osób znających temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a nie koniecznie, na opiniach profesorów zajmujących się zawodowo innymi dziedzinami.
W Osowej co pewien czas uaktywnia się grupa osób, które, gdy narażone są ich interesy, nie zwracając uwagi na dobro wspólne, demagogicznie posługują się argumentami z którymi, wiedzą, nikt nie będzie dyskutować. Np. bezpieczeństwo dzieci, rowerzystów itp.
 
W Osowej doprowadzano już do rezygnacji z ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wspomnimy, właśnie ul. Koziorożca, dla której 20 lat temu był przygotowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę, ale przez protesty i manipulację mieszkańcami wypadła ona z realizacji. Kolejną utraconą ulicą jest Nowa Kielnieńska, która dziś przenosiłaby poza Osowę ruch tranzytowy, ale i ona nie podobała się małej, choć głośnej grupie mieszkańców. Jako społeczność straciliśmy wiele z powodu partykularnych protestów małych grupek Osowian i dziś mówimy DOSYĆ.
 
Co do konsultacji społecznych trzeba wyraźnie podkreślić, że one są ogłaszane zgodnie z prawem i wymogami formalnymi, ale to nie znaczy, że istnieje obowiązek konsultacji ze strony mieszkańców. Możemy zapytać ich czemu nie wypowiadali się, gdy uchwalano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Koziorożca.
 
Uprzejmie prosimy Pana Redaktora o zamieszczenie naszego pisma, jednak nie w opiniach, a jako oddzielną wiadomość, do której każdy zainteresowany będzie mógł się odnieść, właśnie w opiniach.
 
Z wyrazami szacunku,
 
Za Osowską Inicjatywę Obywatelską TEMPO 30 podpisali się:
Alfred Dąbrowski
Krystyna Smugła
Henryk Boryń
Łukasz Kałędkiewicz
 
 
 
 
Dnia 18.10.2018r. odbyło się spotkanie w siedzibie DRMG z władzami miasta w sprawie ul. Koziorożca i chcielibyśmy się podzielić z mieszkańcami Osowy o przebiegu tego spotkania. Poniżej jego treść, którą również w całości można znaleźć na naszej stronie internetowej (WWW.tempo30osowa.pl).
 
Spotkanie w DRMG – inwestycja Koziorożca
Dnia 18.10.2018r. w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przy ul. Żaglowej 11 odbyło się spotkanie z panią Aleksandrą Dulkiewicz zastępcą prezydenta ds. polityki gospodarczej, panem Marcinem Dawidowskim dyrektorem Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, szefem działu Inżynierii Ruchu w ZDiZ Tomaszem Wawrzonkiem oraz licznymi przedstawicielami jednostek miejskich.
Zaproszeni zostali przedstawiciele Rady Dzielnicy Osowa, Komitetu Mieszkańców Bezpieczna Osowa (K.M.B.O.) i Osowskiej Inicjatywy Obywatelskiej TEMPO 30.
 
Na wstępie omawiana była przez dyr. Dawidowskiego inwestycja „Koziorożca”. Inwestycja ta została podzielona na dwa etapy:
 
1. (czerwony) odcinek od Czerwonej Torebki do ul. Nowy Świat, powstanie przy udziale
środków unijnych w przyszłym roku. W tym miejscu dyr. Dawidowski odniósł się do zarzutów Komitetu Mieszkańców Bezpieczna Osowa zawartych w piśmie do władz miasta.
- Brak konsultacji społecznych – wyjaśniał iż bez nich prawnie nie można było przystąpić do prac projektowych mających miejsce w 2014r. Więc były.
- Ruch tranzytowy – tranzyt nie grozi ul. Koziorożca. Zaplanowana została jako droga lokalna z tempem 30, do 8t z uspokojeniem ruchu (droga o odpowiedniej geometrii, wysepkami, przejściami dla pieszych, miejscami postojowymi).
- Gigantyczne ronda o śr. 30m – zaprojektowany kształt zapewnia spowolnienie ruchu z azylami dla pieszych, ponadto ronda o średnicy 25÷40m są rondami małymi, a czym większe rondo to ruch jest bardziej uspokojony i są bezpieczniejsze, wyjaśniał Inżynier Ruchu Tomasz Wawrzonek.
- Brak ścieżki rowerowej – pan Wawrzonek wyjaśniał, że przy wyodrębnionej ścieżce rowerowej rowerzyści nie mogą poruszać się jezdnią, a w zaplanowanej Koziorożca (od Cz. T. do ul. Nowy Świat) dopuszcza się ruch rowerowy po jezdni ( dla tych co się czują na siłach) i po chodniku np. dzieci.
Tu padła propozycja poszerzenia chodników do 3m dla polepszenia ciągu pieszorowerowego. Tylko taka kosmetyczna zmiana dla tego odcinka jest możliwa aby nie zatrzymać inwestycji.
 
2. (zielony), odcinek od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego jest we wstępnym etapie projektowym w ramach projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) ma łączyć się z ulicą Kielnieńską rondem i ma być kontynuacją 1-go etapu jako droga lokalna, oczywiście z tempem 30 , do 8t i wszystkimi wcześniej opisanymi aspektami takiej drogi.
Na tym etapie mogą być wzięte pod uwagę inne propozycje co do charakteru zagospodarowania terenu pod realizację tego odcinka ul. Koziorożca.
 
Osowska Inicjatywa Obywatelska Tempo 30 (wspierana licznymi głosami mieszkańców) niezmiennie postuluje o realizację ul. Koziorożca od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego jako ulicę lokalną z ruchem w obu kierunkach, co jest zgodne z obecnym MPZP.
Daje to jedyną szansę na pełną realizację ul. Koziorożca jako infrastruktury drogowej dzielnicy Osowa. Pozwoli to częściowo odciążyć ul. Wodnika, ul. Balcerskiego ( tu zlokalizowane są szkoły ) i ul. Sołdka, co przełoży się na realne zwiększenie bezpieczeństwa.
 
K.M.B.O. przekazał wnioski, które będą ewentualnie wzięte pod uwagę podczas przygotowania projektu etapu 2 (zielony), od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego:
1. Promenada
2. Trakt pieszo-rowerowy włączony do ul. Kielnieńskiej
3. Tylko komunikacja miejska wpuszczona od ul. Kielnieńskiej do ul. Koziorożca
Ważne!
Włodarze miasta ustalili iż w grudniu 2018r. odbędzie się spotkanie na terenie Osowy ( w którejś ze szkół, dokładny termin zostanie podany ) dla zaczerpnięcia w tej kwestii szerszej opinii mieszkańców.
 
Z uwagi na rangę tego spotkania w imieniu O.I.O. TEMPO 30 apelujemy o liczne przybycie i czynne wsparcie, co da szansę na realizację ul. Koziorożca od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego.
Serdecznie pozdrawiamy zwolenników Osowskiej Inicjatywy Obywatelskiej TEMPO 30.
Za Osowską Inicjatywę TEMPO 30 podpisali się uczestnicy spotkania w osobach
Piotr Chylewski, Krystyna Smugła i Alfred Dąbrowski.
 

Alfred Dąbrowski

KOMENTARZE

Popieram, Argumenty które wykorzystują przeciwnicy tej inwestycji jakoby miało się zmniejszyć bezpieczeństwo dzieci wracających ze szkoły, są poniżej pasa. Jeśli niektóre samochody pojadą tą drogą zamiast innymi, to na innych drogach poprawi się bezpieczeństwo dzieci wracających ze szkoły... Drugi argument jakoby kierowcy mieli wykorzystywać tę drogę jako skrót - tranzyt do wjazdu na obwodnicę obok Selgrosa, jest wyssany z palca! Dlaczego kierowca miałby pojechać przez 5 rond, zakręty, drogę dzielnicową, i na końcu stać w korku obok Selgrosa (kto jeździ rano o 8 to wie), miałby przejechać w taki sposób 2km, zamiast - pojechać ok 500m przez 1 rondo i wjechać na obwodnicę????? Kto wybierze 1 drogę, a kto 2? Ponadto, kierowcy którzy chcą przejechać z jakiegoś powodu przez osową, pojadą krótszą ulicą Wodnika, która już istnieje i nic się nie dzieje z tego powodu. Osoby które twierdzą że na Osowej powstanie ruch tranzytowy w wykonaniu "OBCYCH" kierowców, jak to podkreślają, albo wprowadzają czytelników "U nas" w błąd, albo nie jeżdżą samochodem. Pozdrawiam zwolenników nowych dróg, piszcie udzielajcie się, niech ta garstka przeciwników wie ilu was jest...

Miłosław, 2018-11-03 16:52:07


DODAJ KOMENTARZkod: unas