Wnioski w sprawie tzw. 300 plus - tylko do końca listopada!

2018-11-15 23:48:30

Prawie 13,4 miliona złotych wypłacono do tej pory gdańskim rodzinom w ramach programu „Dobry start” (tzw. 300 plus). Z pieniędzy na wyprawkę szkolną skorzystało ponad 32 tysiące rodzin, które otrzymały wsparcie na ponad 44,5 tysiąca dzieci. Są jeszcze rodziny, które do tej pory nie złożyły wniosku. A czasu coraz mniej, bo będą one przyjmowane tylko do 30 listopada 2018 roku.

 

Przypomnijmy, że świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w tym roku po raz pierwszy, a przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. Pomoc w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane są od 1 lipca. Aby dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców zainteresowanych świadczeniem „Dobry start” Gdańskie Centrum Świadczeń przeprowadziło szeroką akcję informacyjną, w ramach której m. in. zostały przygotowane i rozdystrybuowane plakaty i ulotki informacyjne. Wiadomości wysyłane były też za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS oraz za pośrednictwem szkół.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Najprostszym i jednocześnie gwarantującym oszczędność czasu sposobem złożenia wniosku o tzw. 300 plus jest forma on-line. Wnioski elektroniczne może składać m. in. za pośrednictwem bankowości internetowej oraz Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Wniosek można składać też osobiście w punkcie obsługi Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9.

 

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl .

Osoby mające pytanie dot. świadczenia „Dobry start” mogą skorzystać z usług:

•        Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500 , e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.

•        Punktu Informacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

 

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas