Radni przyjęli Budżet Gdańska na 2019

2018-12-11 17:49:43

Na dzisiejszej sesji (11 grudnia) Rady Miasta został uchwalony Budżet dla Miasta Gdańska na 2019 rok.  Za przyjęciem dokumentu zagłosowało 22 radnych, 12 było przeciw. Priorytety przyszłorocznego budżetu to polityka społeczna i rozwój komunikacji miejskiej.

 

Dochody wzrosną o około 2,3% i wyniosą 3369,2 mln zł. Wśród największych inwestycji planowanych w 2019 w Gdańsku są m.in. przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, rozwój infrastruktury szkół zawodowych oraz budowa szkoły przy ul. Jabłoniowej. Jeśli chodzi o wydatki  bieżące, największa część budżetu przeznaczona zostanie na cele związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę społeczną. W sumie na powyższe cele zadysponowano prawie 40% wszystkich wydatków bieżących. W budżecie zabezpieczono środki na szereg dużych i mniejszych inwestycji.

- Powstaną nowe drogi rowerowe i system roweru miejskiego. Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna miasta, w ramach której zostanie przebudowany wiadukt Biskupia Górka wraz z budową wielopoziomowego parkingu. Rozpoczniemy budowę planetarium na terenie Hevelianum, a także dokończymy budowę zbiornika retencyjnego w Osowej – mówił podczas sesji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

 

Polityka społeczna i edukacja to obszary, na które zgodnie z założeniami przyszłorocznego budżetu zostaną przekazane największe środki z puli wydatków bieżących. Na cele związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej planuje przeznaczyć się około 1 135 400 000 zł.

 Wzrosną też wydatki na drogi i komunikację zbiorową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Więcej niż w poprzednim roku zarezerwowano też na cele związane z działalnością kulturalną oraz z kulturą fizyczną i sportem.

 

- 15 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, budżet Gdańska wynosił 1,2 miliarda złotych. Dziś wynosi 3,3 miliarda złotych. Budżet na 2019 rok to odejście od dużych inwestycji na rzecz mniejszych, dzielnicowych. To też większy nacisk na publiczną komunikację miejską, na edukację i sprawy społeczne – mówił przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Piotr Borawski.

 

Wydatki majątkowe, czyli te związane głównie z inwestycjami, wzrosną  o 6,3 % i wyniosą 848 182 301 zł. W tej kategorii największe środki przeznaczono m.in. na realizację kolejnego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, kontynuację przebudowy wiaduktu Biskupia Górka, rozwój infrastruktury szkól zawodowych, budowę węzłów integracyjnych oraz modernizację obiektów edukacyjnych. Wśród ciekawych projektów, które realizowane będą ze środków zarezerwowanych w przyszłorocznym budżecie warto wymienić m.in. zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, budowę pomorskich tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym oraz rewitalizację Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Kontynuowany będzie też program budowy i modernizacji chodników oraz budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Gdańska.

 

W przyszłorocznym budżecie uwzględniono też zagrożenia, które mogą generować wzrost wydatków budżetowych. Jednym z nich jest wzrost cen energii.

 

 - Zarezerwowaliśmy w budżecie 10 mln złotych na dodatkowe wydatki bieżące, ponieważ spodziewamy się w przyszłym roku dramatycznych podwyżek cen prądu. Rosną też ceny robót i materiałów budowlanych. Bardzo trudno jest też o wykonawców do drobnych prac i inwestycji w mieście, w tym tych zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Bardzo podrożały też usługi pocztowe. Wchodzimy w niezwykle trudny czas – tłumaczył prezydent Gdańska.

 

Ponad 19 mln zarezerwowano na realizacje projektów Budżetu Obywatelskiego. Z tej kwoty prawie 4 mln przeznaczono na 9 projektów ogólnomiejskich, zaś 15,3 mln na 73 projekty dzielnicowe.

 

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas