Użytkowanie wieczyste – gdańszczanie zapłacą 95 % mniej!

2018-12-11 18:07:48

Rada Miasta Gdańska przyjęła dziś (11 grudnia) uchwałę przygotowaną przez prezydenta Pawła Adamowicza, na mocy której użytkownicy wieczyści mieszkań i domów na miejskich gruntach, gdy zdecydują się wnieść opłatę jednorazową, zapłacą jedynie 5% pozostałej do spłaty kwoty! Bonifikata dotyczy osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Bonifikata zostanie udzielona od pozostającej do spłaty kwoty opłaty jednorazowej w stosunku do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub do udziałów w gruncie związanych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi w budynkach wielomieszkaniowych (w blokach, kamienicach). Udzielona będzie właścicielowi gruntu, który nie ma zaległości wobec Gminy w stosunku do gruntu objętego przekształceniem.

 

Warunkami udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej obejmującej rok, w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej są:

- pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w terminie pomiędzy od 1 do 31 stycznia danego roku (w przypadku opłaty obejmującej rok 2019 – najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.).

- wniesienie opłaty jednorazowej w kwocie uwzględniającej bonifikatę w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty jednorazowej albo decyzji o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej.

 

Przekształcenie od 1 stycznia

Przypomnijmy, że z mocy „Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności”, przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019 roku. Prezydent Gdańska z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (czyli od 1 stycznia 2019 roku) wyda zaświadczenie każdemu użytkownikowi wieczystemu w mieście.

W przypadku, gdy użytkownik sam złoży wniosek o wydanie zaświadczenia – termin ten wynosi 4 miesiące od dnia jego złożenia (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł).

 

36 000 – tylu jest w Gdańsku potencjalnych beneficjentów nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

 

W myśl nowej ustawy, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe:

- zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;

lub

- zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

W Gdańsku mamy obecnie blisko 3700 działek w użytkowaniu wieczystym będących własnością Skarbu Państwa oraz blisko 6400 działek będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska.

 

Nieruchomości Skarbu Państwa na innych zasadach

W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej przewidziane są bonifikaty:

60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30%  - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas