Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Object in /home/mer7/domains/osowa.info/public_html/cake/libs/object.php on line 54

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /home/mer7/domains/osowa.info/public_html/cake/bootstrap.php on line 38
Osowa.info - portal mieszkańców Osowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok – mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem

2019-05-31 23:21:21

31 maja „Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok” został złożony do Rady Miasta Gdańska. W tym roku gminy po raz pierwszy muszą przedstawić raport i poddać go debacie publicznej. Mieszkańcy Gdańska mogą zabrać głos na sesji Rady Miasta 27 czerwca, podczas której odbędzie się głosowanie nad jego przyjęciem. Głos może zabrać 15 mieszkańców, którzy wcześniej zdobędą 50 podpisów.


Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście.

- Dziękuję za to, że składając raport mamy kolejną szansę, aby pochwalić się tym, w jak dobrym stanie jest Gdańsk – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – W tym roku oprócz głosowania nad absolutorium dla prezydenta, odbędzie się także prezentacja i dyskusja z udziałem mieszkanek i mieszkańców Gdańska odnośnie złożonego raportu. Cieszę się, bo jest to jeden z elementów rozwoju demokracji lokalnej i podnoszenia świadomości o tym, co w mieście ważnego wydarzyło się przez ostatni rok.

- Raport o stanie miasta trafia do Rady Miasta po raz pierwszy i radni będą dyskutowali oraz głosowali nad jego przyjęciem na sesji 27 czerwca. Dużą nowością jest to, że w tej dyskusji wezmą udział nie tylko radni, ale również gdańszczanie i gdańszczanki – podkreśla Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. – Ustawa zakłada, że 15 mieszkańców może zabrać głos z dyskusji i przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące raportu.

Chcesz zabrać głos? Zdobądź 50 podpisów
31 maja, wraz z przekazaniem raportu do rady miasta, raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/komunikaty/raport-o-stanie-miasta-gdanska-za-2018-rok-komunikat-przewodniczacej-rady-miasta-gdanska-agnieszki-owczarczak,a,146938

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska (27 czerwca) odbędzie się debata na jego temat. Głos w niej zabrać będą mogli również mieszkańcy. Aby móc zabrać głos w czasie debaty, mieszkaniec musi złożyć do przewodniczącego rady miasta pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dzień poprzedzający sesję, na której omawiany będzie raport. Zgodnie z ustawą, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców.

Dane, opisy, sprawozdania z kluczowych inwestycji
Gdański raport składa się z czterech rozdziałów wprowadzających:

  1. Ogólna charakterystyka miasta – położenie miasta, podział na dzielnice oraz struktura użytkowania gruntów w mieście;
  2. Mieszkańcy – opis podstawowych cech demograficznych (liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia i zgony, migracje);
  3. Budżet miasta – opis dochodów i wydatków budżetowych, ocena ratingowa i wskaźniki zadłużenia;
  4. Organizacja i zarządzanie miastem – skład władz miasta, struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.

Kolejne rozdziały nawiązują do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz Programy Operacyjne 2023. W tych rozdziałach pokazujemy najważniejsze dane statystyczne oraz opisujemy kluczowe inwestycje i projekty miejskie realizowane w 2018 roku. Omówione są działania z zakresu m.in.: edukacji, zdrowia publicznego i sportu, integracji społecznej i aktywności obywatelskiej, kultury i czasu wolnego, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz transportu. Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego, realizacji programów i strategii oraz uchwał podjętych przez radę miasta w 2018 roku.

Z „Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok”:
- Systematycznie rośnie liczba mieszkańców Gdańska. W 2018 r. wzrosła o prawie 2,5 tys. osób.
- Dochody i wydatki budżetowe po raz pierwszy przekroczyły 3 mld zł.
- Rosną wynagrodzenia. Przeciętne zarobki w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ciągu roku o około 5% do poziomu 5 830 zł.
- Wprowadziliśmy bezpłatną komunikację miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- Uruchomiliśmy Gdańskie Centrum Kontaktu.
- Powstały nowe placówki edukacyjne: 1 żłobki, 2 przedszkola, 1 szkoła, 1 szkoła w budowie.
- Gdański Program Wsparcia Prokreacji dał kolejnym parom możliwość skorzystania z zabiegów in vitro. Do końca 2018 r. na świat przyszło 73 dzieci.
- Wdrożyliśmy Model na rzecz Równego Traktowania.
- Wprowadziliśmy Uchwałę Krajobrazową Gdańska.
- Uchwaliliśmy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska - przedstawia politykę przestrzenną miasta w perspektywie 30 lat.
- Oddaliśmy do użytku most zwodzony na Wyspę Sobieszewską.

 

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas