RADA DZIELNICY OSOWA INFORMUJE

2020-02-23 21:42:00

28 stycznia odbyła się XI sesja Rady Dzielnicy Osowa. Podjęto na niej dwie Uchwały i zaakceptowano jeden projekt Oświadczenia.

 

Pierwsza Uchwała (XI/34/2020) dotyczyła wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury. W ubiegłym roku został zaplanowany remont ul. Niedziałkowskiego. Inwestycja została przesunięta na kolejny rok, to jest na 2020. W ubiegłym roku RDO zarezerwowała na ten projekt środki w wysokości 85 tys. zł. W celu  przeznaczenia tych pieniędzy na ten sam cel RDO musiała podjąć Uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na realizację tego zdania w bieżącym roku (przesunięcie środków finansowych z roku 2019 na 2020).

 

Druga Uchwała (XI/35/2020) dotyczyła przedstawienia stanowiska w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w Gdańsku. Radni jednogłośnie poparli projekt Uchwały Rady Miasta Gdańska zgłaszając jednocześnie swoje stanowisko. Zawnioskowano:

- o powiększenie obecnego zbiornika retencyjnego o tak zwany zbiornik suchy (rezerwa odwodnieniowa w przypadku silnych opadów). To zadanie niestety wymaga zaangażowania finansowego Miasta Gdańska w wykup terenu.

- o utrzymanie takiej samej wysokości zabudowy w tym rejonie jak dotychczas.

- aby w nowo budowanych budynkach zabezpieczono przestrzeń na usługi medyczne.

- aby w rejonie Jaru Wodnika zachowano warunki OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie).

- aby na planowanym terenie wszelkie instalacje były podziemne, a poziom hałasu był zachowany na dotychczasowym poziomie.

 

Oświadczenie (nr XI/1/2020) - Gmina Żukowo planuje rozbudowę istniejącego już osiedla na granicy Miasta Gdańska i sołectwa Nowy Świat. Inwestycja jest na terenie sąsiedniej gminy, jednakże wpłynie ona znacząca na naszą dzielnicę. Przewidując wzmożony ruch kołowy - zarówno w rejonach ul. Nowy Świat jak i w całej dzielnicy - RDO chcąc zapobiec takim działaniom sugeruje rozpocząć rozmowy z potencjalnym inwestorem. Stroną w tej sprawie jest Miasto Gdańsk.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

Waldemar Karpiński

5.02.2020 r.

 

RDO

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas