Zmiany w działalności jednostek organizacyjnych

2020-03-16 23:19:42

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa od poniedziałku, 16 marca Urząd Miejski w Gdańsku, wszystkie zespoły obsługi mieszkańców oraz jednostki organizacyjne miasta zawieszają czasowo bezpośrednią obsługę klientów. Poniżej zamieszczamy informację o ograniczeniach wprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańska.

 

Zarząd Transportu Miejskiego

Do odwołania nieczynne będą Punkty Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Dotyczy to następujących placówek:

Punkt Obsługi Klienta nr 2 - nieczynny

Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wyspiańskiego 9A
(budynek dawnego sklepu meblowego "Heban" naprzeciwko rynku we Wrzeszczu),

Punkt Obsługi Klienta nr 3 - nieczynny
Tunel Dworzec-PKP Gdańsk-Główny,

Punkt Obsługi Klienta nr 4 - nieczynny
Gdańsk-Orunia Górna, ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice - Świętokrzyska),

Punkt reklamacyjny - nieczynny
Gdańsk, ul. Na Stoku 49, parter - pokój 16/17.

Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na standardowym formularzu reklamacyjnym drogą mailową na adres ztm@gdansk.gda.pl lub pocztą tradycyjną. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.ztm.gda.pl

Uwaga! Punkt hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych będzie czynny jedynie dla podmiotów gospodarczych.

Hurtowa sprzedaż biletów jednorazowych
Gdańsk, ul. Na Stoku 49, parter - pokój 10
Punkt czynny jest w dni powszednie: pon. - pt., 7.00 - 14.30

Jednorazowe bilety komunikacji miejskiej można kupić:

przez mobilne aplikacje dostępne w smartfonach (lista aplikacji tu),

w automatach biletowych (lista automatów wraz z lokalizacjami dostępna tu),

w wybranych placówkach handlowych (lista punktów dostępna tu)

w automatach Open Payment System (w wybranych autobusach, głównie na liniach 110 210)

Straż Miejska

Straż Miejska w Gdańsku zawiesza przyjmowanie interesantów do odwołania. Osoby, które mają do załatwienia sprawy w Straży Miejskiej, prosimy o kontakt telefoniczny (58 301 30 11) lub za pomocą poczty elektronicznej: sm@gdansk.gda.pl.

Gdańskie Centrum Świadczeń

Wstrzymana  jest osobista obsługa interesantów. Wnioski o świadczenia, pisma, podania, uzupełnienia do wniosków oraz inną korespondencję można składać w urnach zlokalizowanych w budynkach Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9 oraz ul. Powstańców Warszawskich 25, za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk, przez platformę ePUAP.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenia przez internet, np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, który umożliwia złożenie wniosku na większość świadczeń. Dzięki temu osoba zainteresowana może ubiegać się zdalnie m. in. o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny, „becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”.

Bieżące informacje dotyczące obsługi interesantów, zasady ubiegania się o świadczenia oraz niezbędne dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.gcs.gda.pl.

W przypadku pytań można kontaktować się z punktem informacyjnym, dzwoniąc pod numer 58 326 79 89 lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

W związku z decyzją o ograniczeniu osobistych kontaktów z Klientami poszczególne lokalizacje będą zamknięte dla przychodzących, wpuszczanie klientów tylko w wyjątkowych sytuacjach, kontakt głównie telefoniczny 58 342 31 50  i e-mailowy mopr@mopr.gda.pl; korespondencja tradycyjna – składanie do wystawionych pojemników

- obsługa NPP i NPO – zdalna: telefon i e-mail

- usługi opiekuńcze i dowóz posiłków – wykonywane przez organizacje pozarządowe wg dotychczasowych zasad.

Mając na celu ograniczenie ryzyka zarażenia koronawirusem prosimy, aby w miarę możliwości wszelkie wnioski do MOPR składać drogą elektroniczną, e-mail: mopr@mopr.gda.pl. Natomiast dokumenty, które muszą zostać przyjęte w formie papierowej należy wysyłać za pośrednictwem poczty na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Odwołane posiedzenia składów orzekających, które zostały zaplanowane na marzec są zawieszone na dwa tygodnie. Obsługa bezpośrednia ograniczona do minimum. W siedzibie MZON została wystawiona wrzutnia na wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i niepełnosprawności do 16 roku życia, wnioski na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wszelką dokumentację związaną z orzecznictwem. Z uwagi na konieczność osobistego złożenia wniosku na kartę parkingową  przez wnioskodawcę oraz braku możliwości odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej  w sposób inny niż osobiście, tylko w tych bardzo szczególnych przypadkach interesanci będą obsługiwani przez pracownika po umówieniu się telefonicznie tel. 058-320-22-96

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Będzie realizować priorytetowe zadania w godzinach 7.00 - 15.30.
Dbając o zdrowie mieszkańców odwołane są wszystkich spotkania grupowe tj.: szkolenia, superwizje, realizacje programów grupowych oraz spotkania indywidualne w punkcie pomocy psychologicznej i w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kontakt telefoniczny z punktem pomocy psychologicznej jest możliwy w godzinach pracy GCPU.
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk
GCPU: 58 320-02-56  e-mail: biuro@gcpu.pl
GKRPA: 58 306-46-65 e-mail: gkrpa@gcpu.pl
telefon interwencyjny: 58 320-44-04, 502-430-755
netporadnia: netporadnia@gcpu.pl

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej:

Wszystkie, konsultacje, terapie, spotkania grupowe, warsztaty w GOPP zostają zawieszone. Dla osób zainteresowanych kontakt telefoniczny z dyżurującymi psychologami pod nr tel. 58 347 89 30 lub na e-mail sekretariat@raclawicka.gda.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

Osobiście można załatwić wyłącznie sprawy związane z: pochówkiem na cmentarzach komunalnych zamkniętych oraz  decyzje na sprowadzenie urny bądź trumny z zagranicy

Poniżej najważniejsze kontakty do poszczególnych Działów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

 • Dział Zajęć Pasa Drogowego:

Kierownik działu, miejskie inwestycje drogowe – tel. 58 52 44 511

 • Roboty w pasie drogowym:

Osowa, Oliwa, Żabianka, Przymorze, Matarnia, Zaspa Młyniec Płn., Wrzeszcz Górny, Brętowo, Suchanino, Piecki-Migowo, Aniołki Strzyża, VII Dwór, Kokoszki – tel. 58 52 44 519

Wrzeszcz Górny,  Młyniska, Letnica, Nowy Port, Brzeźno, Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec Płd., Stare Miasto - tel. 58 52 44 518

Kiełpino, Jasień, Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Orunia, Orunia Górna, Śródmieście, Św. Wojciech, Lipce, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Wyspa Sobieszewska – tel. 58 52 44 518

Główne Miasto, koperty dla inwalidów, punkty gromadzenia odpadów w pasach drogowych – tel. 58 52 44 518

Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – tel. 58 52 44 519

Wnioski o wydanie identyfikatora do wjazdu pojazdów budowy pod znak B-18, B-5; umowy na ochronę dróg, zjazdy tymczasowe na plac budowy – tel. 691 912 060, e-mail: jacek.zabinski@gzdiz.gda.pl

 • Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 58 52 44 626, e-mail: bohdan.sobota@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 626, e-mail: jacek.niemiec@gzdiz.gda.pl

 • Dział Zieleni

tel. 58 52 44 561, e-mail: janusz.witkowicz@gzdiz.gda.pl

 • Dział Dróg

tel. 58 52 44 541, e-mail: s.malachowski@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 541, e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 546, e-mail: katarzyna.sobocinska@gzdiz.gda.pl

tel. 58 55 89 721, e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl

Dział Inżynierii Ruchu

Tel. 58 55 89 827, e-mail: zi@gzdiz.gda.pl

 • Dział Energetyczno-Teletechniczny

Kierownik Działu, tel. 58 55 89 741, e-mail: jacek.wojtczak@gzdiz.gda.pl

Zastępca Kierownika Działu, tel. 58 55 89 744, e-mail: boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

Oświetlenie ulic, tel. 58 55 89 748, 58 55 89 744

Sygnalizacja świetlna, tel. 58 55 89 747

Iluminacja zabytków, tel. 58 55 89 745

Kanalizacja kablowa, tel. 58 55 89 746, 58 55 89 747

 • Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Uzgodnienia oraz zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, punkty handlowe i kioski, tel. 58 55 89 535

Reklamy oraz Uchwała Krajobrazowa Gdańska, tel. 58 55 89 525

 • Dział Uzgodnień

tel. 58 55 89 706, e-mail: zd@gzdiz.gda.pl

 • Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

tel. 58 52 44 532, e-mail: jolanta.rolle@gzdiz.gda.pl

 • Informacja ogólna

tel. 58 52 44 601

Gdańskie Nieruchomości:

Przyjęcia interesantów w siedzibach Gdańskich Nieruchomości zostają zawieszone do odwołania.

W związku z zagrożeniem epidemicznym zgłoszenia przyjmowane są jedynie, telefonicznie oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, a także drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nieruchomoscigda.pl.

Korespondencję kierować można pocztą tradycyjną, poprzez platformę ePUAP oraz do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Partyzantów 74 (brak możliwości uzyskania potwierdzenia).

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z naszych usług online lub kontaktu telefonicznego:

Kancelaria nr tel.: 58 524 10 17                        

Dział Nieruchomości nr tel.: 58 309 10 12  

Dział Techniczny nr tel.: 58 300 08 81   

Dział Windykacji nr tel.:  58 340 60 30  

Dział Nadzoru Właścicielskiego nr tel.: 58 552 40 32, 58 522 12 48       

Biuro Dyrekcji nr tel.: 58 341 76 83    

Pogotowie Lokatorskie

nr tel.: 693 957 534 (pon-pt 15.00-22.00, sob i dni św. 10.00-14.00). Z uwagi na zagrożenie

realizowane będą jedynie zgłoszenia wymagające natychmiastowej interwencji.

Obszar Administracyjny 1

nr tel.: 58 341 38 89, 58 301 45 53

Obszar Administracyjny 2

nr tel.: 58 520 30 57

Obszar Administracyjny 3

nr tel.: 58 340 02 70, 58 307 37 46

Obszar Administracyjny 4

nr tel.: 58 309 04 55   

Gdański Urząd Pracy:

Gdański Urząd Pracy do odwołania będzie nieczynny dla wszystkich swoich klientów. Pracownicy GUP będą natomiast na bieżąco rozpatrywać wnioski oraz zgłoszenia otrzymywane od gdańszczan drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Do odwołania, siedziba GUP będzie zamknięta, a do budynku przy ul. 3 Maja 9 wpuszczani będą wyłącznie pracownicy urzędu pracy. Tym samym odwołane zostały wszystkie zaplanowane na marzec br. giełdy pracy, indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta. Sytuacja ta nie oznacza, że gdańskie służby zatrudnienia przerwą pracę. Na bieżąco będą bowiem rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do GUP za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (kancelaria@gup.gdansk.pl), a także wnioski otrzymane telefonicznie bądź za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet?

Mając na uwadze szczególne zainteresowanie usługą rejestracji osób bezrobotnych, przypominamy, że można jej dokonać za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu systemu ePUAP oraz podpisu kwalifikowanego (założenie konta ePUAP możliwe jest m.in. za pośrednictwem serwisów internetowych większości banków działających na terenie RP – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl). Co równie istotne, mieszkańców Gdańska, którzy planują rejestrację w urzędzie w celu uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, każda osoba, nawet nie podlegająca ubezpieczeniom społecznym, będzie bezpłatnie diagnozowana w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Równocześnie przypominamy o rozbudowanej ofercie usług elektronicznych GUP. Obejmują one m.in. możliwość zgłoszenia:

 • podjęcia pracy,
 • założenia działalności gospodarczej,
 • wyjazdu,
 • rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej,
 • członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zmiany danych personalnych i teleadresowych już zarejestrowanych osób
 • wniosku o organizację stażu
 • oferty pracy
 • oświadczenia powierzenia pracy cudzoziemcowi

W sytuacjach wyjątkowych, istnieje możliwość pozostawienia wypełnionej dokumentacji (wniosku, formularza) do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przed głównym wejściem do budynku GUP.

Dotacje, staże, szkolenia, jak wygląda procedura już rozpoczętych spraw.

Osoby, które otrzymały w 2020 r. pozytywną decyzję przyznającą jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i podpisały z GUP stosowną umowę, informujemy, że wyznaczony w dokumencie termin zabezpieczenia dotacji przestaje być aktualny, nowy zostanie ustalony w trybie indywidualnym.

Równocześnie wstrzymane zostają wszystkie skierowania bezrobotnych na staże oraz szkolenia. Podkreślamy również, że nieobecność stażysty w zakładzie pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych uznawana jest za usprawiedliwioną i nie powoduje zawieszenia wypłaty stypendium. W tym przypadku niezbędne jest jednak złożenie w miejscu odbywania stażu oświadczenia o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, a następnie dołączenie go do listy obecności składanej za dany miesiąc w urzędu pracy.

Oferty pracy

Zmiany w modelu funkcjonowania nie będą miały wpływu na publikację i aktualizację zgłaszanych do GUP ofert zatrudnienia, które zamieszczane będą w dalszym ciągu na stronie www.gup.gdansk.pl/oferty_pracy/oferty_pracy_rynek_lokalny.html

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności GUP, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą publikowane na stronie głównej urzędu – www.gup.gdansk.pl.

Wraz z zamknięciem Gdańskiego Urzędu Pracy nieczynna będzie również Kasa GUP. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na numer konta 47 1240 1268 1111 0010 3856 7619, z kolei wypłaty niepodjętych świadczeń przelewane będą na konta bankowe.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących bieżącej obsługi zapraszamy do kontaktu:

Rejestracja, Świadczenia i Archiwum (rejestracja, zasiłki) – 58 732-52-44 (-16), rejestracja@gup.gdansk.pl

Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego (wizyty i wezwania osób bezrobotnych) – 58 732-53-09 (-286), martyna.borawska@gup.gdansk.pl

Dział Programów Rynku Pracy (informacja dot. szkoleń, dotacji, staży i innych form aktywizacji) – 58 732-53-65, wioletta.jamroz@gup.gdansk.pl

Dział ds. Zatrudnienia Cudzoziemców (obsługa pracodawców zatrudniających obcokrajowców, wsparcie obywateli państw niemających obywatelstwa RP) –  58 732-53-52, 501-679-476, sylwia.dymnicka@gup.gdansk.pl

Dział Marketingu i Współpracy z Pracodawcami (zgłaszanie ofert pracy) -  58 732-52-47, posrednictwo@gup.gdansk.pl

Administracja, Sekretariat -  58  732-52-93 (-65), kancelaria@gup.gdansk.pl

Księgowość, finanse -  58  500-52-90, halina.wierzba@gup.gdansk.pl

Centrum Rozwoju Talentów -  58  500-56-30, informacja@centrumtalentow.pl

Kontakt dla mediów - 58  732-53-37, lukasz.iwaszkiewicz@gup.gdansk.pl

Jesteśmy świadomi trudności, jakie obecna sytuacja powoduje i serdecznie przepraszamy za utrudnienia. Jesteśmy jednak przekonani, że mają one charakter przejściowy.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Stacjonarne Biuro Obsługi Klienta zostało zamknięte do odwołania. Klienci proszeni są o kontakt zdalny z Biurem Obsługi Klienta:

GPEC: tel. 58 52 43 580 (w godzinach 7:00-19:00), mailowo na adres bok@gpec.pl

Minimalizowany jest również kontakt pracowników technicznych z mieszkańcami. W przypadku zgłoszeń usterek będzie indywidualnie weryfikowana konieczność oraz szybkość usunięcia danej usterki.

Gdańskie Wody

Zasady obsługi klienta w spółce Gdańskie Wody:

Składanie korespondencji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną- sekretariat@gdanskiewody.pl. W przypadku braku możliwości elektronicznego złożenia dokumentacji technicznej do uzgodnienia, będzie ona przyjmowana w skrzynce podawczej na parterze budynku KOGA przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku. Potwierdzenie złożenia dokumentów będzie przesyłane elektronicznie.

Nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów. Uzgodniona dokumentacja techniczna będzie przesyłana pocztą tradycyjną.

Informacje o stanie złożonego wniosku udzielane są pod numerem 58 32 33 400.

Konsultacje techniczne (poniedziałki i środy w godzinach od 8:00 do 13:00) do odwołania będą odbywać się elektronicznie techniczny@gdanskieowody.pl

Funkcjonowanie kasy zostaje zawieszone. Płatności przyjmowane są wyłącznie przelewem – numer konta: 75124012681111001067953265.

Gdański Ośrodek Sportu

wszystkie obiekty sportowe są zamknięte, natomiast w normalnym trybie funkcjonuje biuro Gdańskiego Ośrodka Sportu. Zachęcamy jednak, by w miarę możliwości sprawy administracyjne załatwiać telefonicznie bądź mailowo.
tel. +48 58 524-34-73, +48 501-596-316
faks +48 58 524-34-93
e-mail: Jędrzej Sieliwończyk Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas