Jak postępować z odpadami w trakcie pandemii?

2020-04-22 12:06:39

Gdzie wyrzucać jednorazowe rękawiczki i maseczki? Czy coś się zmienia w segregacji odpadów podczas pandemii? Główny Inspektor Sanitarny przygotował wytyczne w zakresie gospodarki odpadami dla samorządów. Zobacz w jaki sposób są one wdrożone w naszym mieście.

- Zdyscyplinowanie i odpowiedzialne postępowanie z odpadami zwiększa nasze wspólne bezpieczeństwo. Czynimy wszelkie starania, aby szybko i możliwie elastycznie reagować na potrzeby. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Pojawiają się kolejne krajowe wymogi sanitarne, ich interpretacje, mnożą się pytania. Dlatego apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie komunikowanych przez nas zasad postępowania z odpadami, w tym z jednorazowymi maseczkami i rękawiczkami. Wdrożyliśmy też w spółkach zajmujących się gospodarką odpadami w mieście szereg działań zabezpieczających i przygotowujemy kolejne. Zarówno w zakresie ochrony osobistej jak i procedur - wyjaśnia Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Najważniejsze  informacje dla mieszkańców

1) Segregacja odpadów
W Gdańsku nadal obowiązuje pięciopojemnikowa segregacja odpadów. Pomimo trudnej sytuacji, odbiory odbywają się na bieżąco i na dotychczasowych zasadach. Harmonogramy nie uległy zmianom.

2) Zużyte maseczki, rękawiczki od zdrowych mieszkańców
Odpady typu jednorazowe rękawiczki, chusteczki czy maseczki ochronne, które wyrzucają mieszkańcy, w tym osoby w czasowej kwarantannie, należy umieszczać w pojemnikach na odpady resztkowe (pojemniki szare lub czarne). Rekomendujemy zbieranie ich w osobnych woreczkach foliowych lub jednorazowych reklamówkach, a następnie zawiązywanie woreczka i wrzucanie do domowego pojemnika na odpady resztkowe.
Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać takich odpadów do pojemników na surowce wtórne (rękawiczki, maseczki) czy bio (chusteczki).

3) Odpady od osób zdrowych, przebywających w domowej kwarantannie
Odpady bytowe, które wyrzucają mieszkańcy, również ci, którzy przebywają w czasowej kwarantannie, np. po przekroczeniu granicy kraju, należy segregować na dotychczasowych zasadach (pięć pojemników).

4) Zużyte maseczki i rękawiczki podczas zakupów czy w pracy
Jednorazowe maseczki, rękawiczki, chusteczki, przebywając w przestrzeni publicznej (np. przy okazji wyjścia do pracy czy na zakupy), należy wyrzucać do pojemników na odpady resztkowe, jeśli w danym miejscu (np. markecie) jest prowadzona segregacja pięciopojemnikowa. Jeśli jesteśmy w miejscu gdzie nie ma takiej możliwości to wspomniane odpady wyrzucamy do zwykłych koszy ulicznych, które z definicji są na odpady zmieszane. Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać takich odpadów do pojemników na surowce wtórne czy bio.

Rekomendujemy - w miarę możliwości - umieszczanie ich w osobnych woreczkach foliowych lub jednorazowych reklamówkach, a następnie zawiązywanie woreczka i wrzucanie do pojemnika na odpady resztkowe lub zmieszane. W przypadku zakupów w marketach nie powinno to stanowić problemu, ponieważ można wykorzystać dostępne cienkie woreczki foliowe do warzyw i owoców.

5) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych z terenu miasta
Odbiór odpadów wielkogabarytowych prowadzony jest niezmiennie przy altanach w zgodzie z dotychczasową częstotliwością. Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem (link poniżej).

http://guk.gda.pl/harmonogram-objazdowej-zbiorki-odpadow-niebezpiecznych-na-2020-rok,111,pl.html

6) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
PSZOK na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach ze względu na ograniczanie kontaktów bezpośrednich jest obecnie zamknięty dla Mieszkańców. Przed bramą wjazdową do zakładu został ustawiony specjalny kontener, w którym można samodzielnie i bez formalności pozostawić niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych, np. zużyty sprzęt RTV/AGD. Inne rodzaje nie będą jednak przyjmowane do odwołania (np. odpady remontowe i budowlane).
UWAGA! Planowane ponowne pełne udostępnienie PSZOK dla mieszkańców to 4 maja br. Szczegółowe informacje:

https://zut.com.pl/funkcjonowanie-zakladu-w-pytaniach-i-odpowiedziach/?

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas