Sytuacja w żłobkach i przedszkolach

2020-05-07 09:03:56

Gdańskie przedszkola i żłobki pozostają zamknięte. Jednak trwają intensywne prace, aby przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, mogli pojawić się w nich najmłodsi gdańszczanie. Działania te dotyczą 22 tys. dzieci w całym Gdańsku.

 

- Chcemy jak najlepiej i jak najbezpieczniej przygotować przedszkola i żłobki na przyjęcie dzieci – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Podczas wczorajszej wizyty w przedszkolu nr 4 “Gwarny Dworek” prezydent Gdańska rozmawiała z  dyrekcją o przygotowaniach na przyjęcie dzieci.

 

W tym tygodniu dyrektorzy i opiekunowie w żłobkach, przedszkolach oraz zerówkach szkolnych  kontaktują się z rodzicami, aby zebrać informacje jak wiele osób jest zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy opieki.  Z zebranych do tej pory danych wynika, że 37 proc. rodziców chciałoby otoczyć dzieci opieką w żłobkach, natomiast jeżeli chodzi o przedszkola to taką potrzebę deklaruje 21 proc. rodziców. 

 

- Choć rozumiemy, że z powodu odmrażania kolejnych sektorów gospodarki rodzicom i opiekunom potrzebne jest wsparcie opiekuńcze, to nie możemy narazić zdrowia i życia dzieci. Nie możemy również narażać kadry pedagogicznej i personelu, a w konsekwencji nas wszystkich. Władze centralne nie konsultowały z nami tego kroku, co oznacza, że jako samorząd nie otrzymaliśmy czasu na to, aby przygotować się do tej operacji. Pośpiech może się okazać brzemienny w skutkach - napisała w liście do rodziców Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

 

Potrzeby są duże – 500 tys. maseczek i 610 tys. par rękawiczek

Wyzwaniem dla placówek opiekuńczych jest zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, co w wynika z wytycznych rządu. Od pewnego czasu głównym skupującym takie materiały są agendy rządowe, które stosownie do możliwości i potrzeb kierują te środki do szpitali, placówek pomocy społecznej czy służb cywilnych. To oznacza, że żłobki i przedszkola mogą mieć problem z zakupem większych ilości maseczek, czy rękawiczek. Dodatkowo materiały te wymagają dużych nakładów finansowych i zapewnienie ich to kolejne wyzwanie dla budżetu miasta. Gmina zwróciła się do wojewody pomorskiego z wnioskiem o przekazanie  niezbędnych środków i oczekuje na decyzję w tym zakresie.

Zebrane dane z poszczególnych placówek pokazują jak wielkie są potrzeby. Aby zabezpieczyć żłobki i przedszkola na terenie miasta w środki ochrony osobistej potrzeba około 500 tys. maseczek, 610 tys. par rękawiczek, ponad 90 tys. fartuchów i ponad 50 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

 

Jakie jeszcze prace trwają teraz w placówkach?

W wytycznych władz centralnych pojawiają się również informacje o ograniczeniu liczebności grup czy oznakowaniu budynków. Przedstawione przez rząd wytyczne i rozporządzenia nie precyzują wielu kwestii, nie uwzględniają specyfiki działania żłobków i przedszkoli, a co szczególnie ważne - dynamiki zachowań dzieci.

Dla każdej pojedynczej placówki trzeba przygotować plan zmian organizacyjnych, zgodny z przepisami sanitarnymi oraz nowe procedury funkcjonowania placówek. Niezbędne jest zamówienie artykułów żywnościowych, potrzebnych do przygotowania posiłków. Jednak równie ważne, jest dopracowanie procedur ich przygotowywania, podawania, zachowania personelu czy wreszcie zagwarantowania braku kontaktu poszczególnych grup pracowników ze sobą oraz z dziećmi. Wiąże się to choćby z koniecznością zorganizowania oddzielnych wejść i ścieżek przemieszczania się po obiektach. Te wszystkie aspekty są ustalane i konsultowane z dyrektorkami i dyrektorami placówek opiekuńczych. 

 

Rady dla rodziców

– Drodzy rodzice i opiekunowie to również na nas spoczywa troska o zdrowie i życie członków rodzin. Ten tydzień jest również potrzebny, abyśmy wszyscy przemyśleli, kto będzie odbierał dziecko z przedszkola lub żłobka. Zgodnie z wytycznymi dzieci nie mogą przebywać z osobami 60 plus – przypomina Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które już dziś powinni uwzględnić rodzice wskazują: przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki i z placówki, przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza), pilnować, aby dzieci nie zabierały do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek oraz regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, a także o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

Ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli dotyczy 22 tys. dzieci w Gdańsku, z czego 17 tys. to przedszkolaki. Przeprowadzanie tego etapu “odmrażania” powinno być wykonane ze szczególną dokładnością. 

 

Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas