Nowy Świat - budżet sołecki 2021

2020-08-25 15:13:11

W dniu 23 września o godz. 18:00 w szkole w Chwaszczynie odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące uchwalenia wniosków do budżetu sołeckiego na rok 2021.

 

Do dyspozycji mamy 28 864,46 zł, czyli nieco więcej jak w roku bieżącym.
Dodatkowo sołectwo otrzymało do dyspozycji 12 000 zł, którymi dysponować będzie Rada Sołecka.

 

Proszę o zgłaszanie swoich wniosków do budżetu sołeckiego do dnia 4 września, aby był czas na ich weryfikację, ustalenie kosztów, ....
Przypominam, że wnioski mieszkańców muszą być zgłaszane w formie pisemnej przez co najmniej 15 osób. 

Jak co roku, Rada Sołecka zaproponuje również własne wnioski.

 

Wzór wniosku mieszkańców:

 

Str.1.

                                                                                                          …....................., dnia.....................

                                                    

                         

WNIOSEK MIESZKAŃCÓW

Do przegłosowania na zebraniu wiejskim sołectwa ….....................,  dotyczący rozdysponowania środków
z funduszu sołeckiego na rok 2021.

 

I. Nazwa przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze sołectwa …....................................................................................

Koszt przedsięwzięcia: …..........................

Lokalizacja:..................................

Uzasadnienie:........................................................................

 

Str.2.

 

Podpisy minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

My wyżej podpisani mieszkańcy Sołectwa ….................................... upoważniamy

Pana/Panią ........................................................................ do reprezentowania nas w sprawie niniejszego wniosku na zebraniu wiejskim Sołectwa …......................... w dniu …......................... .

 


Przedstawiciel wniosku mieszkańców

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Kurzyński

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas