WEŹ UDZIAŁ W RODZINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

2020-09-02 09:08:13

Twórcze Przedszkole „Rośnij Radośnie” zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym oraz do przygotowania reportażu z „Osowskiego Pożegnania Lata”, które odbędzie się w najbliższą sobotę. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

 

 

 

 

REPORTAŻ Z „OSOWSKIEGO POŻEGNANIA LATA”

Rodzinny konkurs fotograficzny

REGULAMIN

 

I. Organizatorzy konkursu:

1. Twórcze Przedszkole „Rośnij Radośnie”, ul. Junony 96, 80-299 Gdańsk

Tel. 605887973

Koordynatorzy: Marta Niewiarowska-Butora, Magdalena Jędrzejewska

2. Współpraca: Rada Dzielnicy Osowa

Centrum Handlowe Osowa

3. Patronat medialny:  Osowa.com, Osowa.info, Osowa24.pl, "U NAS"

 

II. Tematyka prac konkursowych:

Dzieci wraz z rodzicami wykonują ciekawe zdjęcia związane z „Osowskim Pożegnaniem Lata”. Prace konkursowe mają charakter reportażowy.

 

III. Cele konkursu:

1. Aktywizowanie społeczności lokalnej do czynnego włączenia się w życie dzielnicy.

2. Rozwijanie twórczej inwencji i ekspresji.

3. Prezentacja kreatywności uczestników konkursu.

 

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy: dzieci wraz z rodzicami

2. Każdy uczestnik (rodzina) może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Praca powinna być oryginalnym projektem autora. W pracy konkursowej musi być widoczny wkład dziecka.

3. Technika wykonania pracy: collage z maksymalnie 6 zdjęć.

4. Formaty pracy: A-3.

5. Praca powinna być opisana na odwrocie wg wzoru:

 

Tytuł pracy

Imię i nazwisko autora/autorów pracy (dorosłych i dzieci)

Wiek dziecka/dzieci współtworzących pracę

Adres kontaktowy e-mail/numer telefonu

 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do prac konkursowych na organizatora konkursu.

7. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do ich bezpłatnego rozpowszechniania w celu promocji konkursu.

8. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkursu i ogłoszenia jego wyników.

9. O składzie jury zadecyduje organizator.

10. O liczbie laureatów i nagrodach zadecyduje organizator.

11. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

13. Wszystkie kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator.

 

V. Informacje organizacyjne:

1. Uczestnicy dostarczą prace konkursowe do 25.09.2020 do Twórczego Przedszkola „Rośnij Radośnie”.

2. Lista laureatów zostanie opublikowana 28.09.2020 na portalach internetowych: Osowa.com, Osowa24.pl, Osowa.info

3. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone przy okazji otwarcia wystawy prac w Centrum Handlowym Osowa 01.10.2020.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania prac, zmiany terminu ogłoszenia wyników lub odstąpienia od realizacji konkursu.

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas