BĘDĄ WIATY PRZYSTANKOWE

2020-09-17 15:58:11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Dzielnicy Osowa przekazała informacje dotyczące wiat przystankowych w naszej dzielnicy:

 

Miastu w końcu udało się wyłonić wykonawcę, który ustawi wiaty w naszej dzielnicy i na praktycznie wszystkich przystankach, które dziś wiaty nie mają - staną wyczekiwane zadaszenia.

Miasto przeprowadziło 2 przetargi na ustawienie wiat. Jeden z nich został rozstrzygnięty w lutym tego roku, a umowa została podpisana z wykonawcą 4 marca 2020 roku. Wybranie najkorzystniejszej oferty w drugim przetargu nastąpiło 15 września, zaś podpisanie umowy planowane jest na październik.
Odnośnie drugiego (ostatniego) przetargu:
Wykonawca ma 330 dni na wykonanie projektu oraz ustawienie wiat. Licząc na podpisanie umowy w październiku możemy założyć, że nowych zadaszeń doczekamy się najpóźniej do przełomu września/października 2021.
 
Przystanki, na których znajdą się nowe wiaty z wymienionego przetargu to:
* Biwakowa (1520) (ulica Barniewicka, kierunek ul. Kielnieńska)
* Jednorożca (1639) (ulica Wodnika, kierunek Owczarnia)
* Marsa (1883) (ulica Wodnika, kierunek Owczarnia) - istniejąca wiata zostanie ustawiona w innej lokalizacji
* Meteorytowa (1903) (ulica Galaktyczna, kierunek Klukowo)
* Owczarnia (1886) (ulica Wodnika, kierunek wnętrze Osowej)
* Sopocka (1637) (ulica Wodnika, kierunek Owczarnia)
 
Odnośnie pierwszego przetargu:
Umowa została podpisana z wykonawcą 4 marca 2020 roku, a termin wykonania wynosi 340 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.
Możemy zatem spodziewać się, że wiaty staną do końca lutego 2021 roku, zgodnie z treścią podpisanej umowy, na poniższych przystankach:
* Iławska (1571) (ulica Kielnieńska, kierunek Chwaszczyno)
* Myśliborska (1573) (ulica Kielnieńska, kierunek Chwaszczyno)
* Myśliborska (1574) (ulica Kielnieńska, kierunek Oliwa)
* Sopocka (1511) (ulica Kielnieńska, kierunek Chwaszczyno)
Aktualnie bez wiat pozostaną przystanki (brak przetargów):
* Barniewicka (1569) (ulica Kielnieńska, kierunek Chwaszczyno)
* Barniewicka (1515) (ulica Barniewicka, kierunek Osowa PKP)
* Oriona (1766) (ulica Nowy Świat, kierunek Przesypownia)
* Osowa-Obwodnica (1509) (ulica Spacerowa, kierunek Osowa)
* Osowa PKP (1521) (ulica Barniewicka, kierunek Nowy Świat)
* Osowa Przesypownia (152) (ulica Nowy Świat, kraniec przy Przesypowni)
* Siedleckiego (1575) (ulica Balcerskiego, kierunek ul. Kielnieńska)
 
Oba przystanki "Barniewicka" nie posiadają odpowiedniej ilości miejsca, aby postawić na nich wiaty przystankowe. Dodatkowo planowane jest wytyczenie nowego, wspólnego przystanku "Barniewicka" wzdłuż ulicy Kielnieńskiej (na wysokości przedszkola) oraz likwidacja tych dwóch istniejących w kierunku Chwaszczyna oraz osowskiego dworca. Tam zostanie ustawiona nowa wiata. Prace zostaną wykonane wraz z remontem ulicy Kielnieńskiej.
Przystanek "Oriona", który jest dziś przystankiem "na żądanie", docelowo może zostać zlikwidowany z powodu bliskości przystanku "Nowy Świat" oraz "Przesypownia". Przystanek został utworzony jeszcze przed wytyczeniem przystanków "Przesypownia" wzdłuż ulicy Nowy Świat/Raatza.
Przystanek "Osowa-Obwodnica" jest przystankiem znajdującym się na terenie Gdyni. Miasto Gdańsk nie może ustawić wiaty nie na swoim terenie. Przystanek w kierunku Oliwy leży już na terenie Miasta Gdańska i tam już znajduje się wiata.
Przystanek "Osowa PKP" nie otrzyma aktualnie wiaty, ponieważ w latach 2020/2021 planowana jest całkowita przebudowa pętli autobusowej przy osowskim dworcu. Docelowo na nowej pętli znajdą się nowe perony przystankowe (dla autobusów w kierunku Nowego Świata jak i Oliwy), nowe wiaty oraz tablice systemu informacji pasażerskiej.
Przystanek "Osowa Przesypownia" jest przystankiem końcowym, z którego korzystają dziś głównie pracownicy pobliskich firm. Mieszkańcy korzystają z przystanku "Przesypownia", na którym znajdują się wiaty. Dodatkowo przystanek "Osowa Przesypownia" jest docelowo planowany do wyłączenia z użycia przez linię 169 (dla skrócenia czasu przejazdu). Przystanek ten planowany jest do pozostawienia jako krańcowy dla linii N1.
Przystanek "Siedleckiego" nie posiada wystarczającej ilości miejsca na posadowienie wiaty przystankowej. Rada Dzielnicy Osowa sugerowała przeniesienie przystanku bliżej przejścia dla pieszych (przy deptaku) lub przesunięcie go do zatoki parkingowej przy budynku policji. Niestety, w pierwszym przypadku nie otrzymaliśmy zgody GZDiZ, zaś w drugim przypadku wydaje się, że przystanek będzie zbyt daleko od szkoły, a sama lokalizacja finalnie także została zanegowana przez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co więcej, druga propozycja nie gwarantuje możliwości ustawienia wiaty przystankowej (tereny spółdzielcze).
Docelowo zatem przystanki, które pozostaną bez wiat to "Oriona", "Osowa-Obwodnica", "Osowa Przesypownia" oraz "Siedleckiego". Pozostałe przystanki w dzielnicy będą posiadać swoje wiaty zarówno dzięki zwycięskim projektom z Budżetu Obywatelskiego jak i dzięki umieszczeniu konkretnych przystanków w przetargach miejskich na ustawienie wiat.
Rada Dzielnicy Osowa prowadzi zestaw "mapek poglądowych" dla naszej dzielnicy. Jedną z nich jest mapka komunikacyjna. Zachęcamy do zajrzenia ???? https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pl&authuser=0&mid=1Ho77dyPgEbM17Wf1Gkiph7e5Hho

 

Rada Dzielnicy Osowa

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas