Ograniczenia w odbiorze BIO odpadów w Żukowie

2020-09-30 09:44:37

Ze względu na problem w Szadółkach z przepełnieniem się kompostowni i wstrzymaniem przez nich odbioru odpadów mokrych a także wstrzymanie odbioru przez inne pobliskie punkty odbioru, Gmina Żukowo czasowo wstrzymała 28 września odbioru tych odpadów od mieszkańców. 29 września udało się rozwiązać ten problem i odpady BIO są w miarę możliwości odbierane zgodnie z harmonogramem (odpady zaległe zostaną odebrane w kolejnym terminie w/g harmonogramu).

Osoby, które nie wystawiły pojemników i zostały im odpady, które nie mogą zaczekać do przyszłego tygodnia, mogą reklamować w gminie fakt nieodebrania odpadów.

Ponieważ sytuacja z odbiorem bio-odpadów nadal jest dynamiczna i gmina ciągle pracuje nad trwałym rozwiązaniem problemu, warto śledzić harmonogram w aplikacji EkoHarmonogram oraz stronę gminy Żukowo.

Redakcja

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas