RADA DZIELNICY OSOWA INFORMUJE

2020-10-22 09:08:47

29 września 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Dzielnicy Osowa. Tym razem Sesja odbyła się w normalnym trybie (nie on-line) w Szkole Podstawowej nr 81 .

 

Na Sesji przyjęto jednomyślnie dwie Uchwały w sprawie:

- opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2021,

- stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca.

 

W pierwszej uchwale dotyczącej Budżetu Obywatelskiego 2021 Rada Dzielnicy Osowa zaopiniowała zarówno projekty dzielnicowe jak i ogólnomiejskie. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania:

 

Projekty dzielnicowe:

Lp. Nazwa / Opinia RDO

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa / Negatywna

2. Osowski Deptak na zielono! / Pozytywna

3. Zieleń w Parku Diany/Heleny / Pozytywna

4. Monitorowanie jakości powietrza w Dzielnicy Osowa / Pozytywna

5. Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) / Pozytywna

6. Rodzina Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą / Pozytywna

 

Projekty ogólnomiejskie:

Lp. Nazwa / Opinia RDO

1. Szybciej do celu / Pozytywna

2. Foodsharing Jadłodzielnia - pomóż, nie wyrzucaj / Pozytywna

3. Likwidujemy Bezdomność Zwierząt - Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów / Negatywna

4. Ratowanie Rozjeżdżonej Zieleni - Zielony Gdańsk / Negatywna

5. Na czas. Na miejsce. Na RATUNEK! Dla KOTÓW!! / Negatywna

6. Ograniczenie niskiej emisji z budynków komunalnych. Zmiana typów ogrzewania na ekologiczne. / Negatywna

7. Sprawdzamy radnych jak głosują - wygodna strona internetowa / Negatywna

8. Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów małych dzieci / Pozytywna

9. Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach / Pozytywna

10. Górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej / Pozytywna

11. Lewoskręt z ulicy Armii Krajowej w Vaclava Havla / Neutralna

 

Po omówieniu projektów i głosowaniu tematem który zdominował ostatnią Sesję RDO był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca.

 

Nikomu z mieszkańców naszej dzielnicy nie trzeba mówić jaka jest infrastruktura drogowa, komunikacyjna, w jakich warunkach uczą się obecnie dzieci, jak działa przychodnia zdrowia.

Omawiane koncepcja oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zastąpią istniejący dziś plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który jest w dużej mierze niekorzystny dla mieszkańców i który nie odpowiada charakterystyce zabudowy naszej dzielnicy.

Mimo słusznych założeń prezentowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska a dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przy ul. Koziorożca (rejon zbiornika retencyjnego) Rada Dzielnicy Osowa wyraża swoje zaniepokojenie uwarunkowaniami, jakie zostały przedstawione w powyższej koncepcji. Według tej koncepcji na nowym terenie o powierzchni około 36 hektarów (0,36 km2) może zamieszkać docelowo ok. 8.000 mieszkańców. Dziś populacja Osowej wynosi 16.000 mieszkańców - co oznacza, że na tak małej przestrzeni planowane jest zwiększenie populacji dzielnicy o połowę jej dzisiejszej wartości. Warto dodać, że sąsiadującą z Osową dzielnicę Matarnia na powierzchni 14,48 km2 zamieszkuje niespełna 6.000 mieszkańców, a dalej położoną dzielnicę Kokoszki o powierzchni 19,94 km2 zamieszkuje prawie 10.000 mieszkańców. Łatwo można obliczyć, jak bardzo wzrośnie intensywność zabudowy, liczba mieszkańców na metr kwadratowy i w jaki sposób wpłynie to na jakość życia mieszkańców. Z całą odpowiedzialnością trzeba podkreślić, iż taka intensywna zabudowa spowoduje negatywne skutki dla Osowian.

Mimo tak ogromnej inwestycji nie planuje się:

- wybudowania nowych placówek zdrowia ani domów opieki,

- wybudowania nowych publicznych przedszkoli i żłobków,

- wybudowania domu kultury,

- nowych terenów zielonych i miejsc rekreacji

- odpowiedniej infrastruktury drogowej przystosowanej do zwiększonej liczby pojazdów,

- nowych wyjazdów na Obwodową z Osowej,

- nowych połączeń transportu publicznego.

 

Ostatecznie Rada Dzielnicy wyraziła negatywne stanowisko w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca (nr planu 2157).

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

Waldemar Karpiński

9.10.2020 r.

 

 

 


 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas