ZAGŁOSUJ NA BUDŻET OBYWATELSKI 2021

2020-11-16 10:42:49

Od 16 do 30 listopada można głosować na Budżet Obywatelski 2021.

 

Nowości Budżetu Obywatelskiego 2021

Zielony Budżet Obywatelski

Jest to część całej kwoty BO przeznaczona na inwestycje związane z terenami zielonymi. Przeznaczono na ten cel 20 procent puli środków na projekty dzielnicowe danej dzielnicy oraz 30 procent puli środków na projekty ogólnomiejskie.

Nowy podział środków

Pula środków na projekty dzielnicowe została podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 procent środków podzielono po równo, a pozostałe 50 procent podzielono na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożono przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 procent/70 procent.

Dodatkowe punkty przy głosowaniu

Każdemu głosującemu przysługiwało dotąd 5 punktów w głosowaniu na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski. W tym roku przyznany będzie dodatkowo 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego BO i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego BO.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021

16-30 listopada 2020 r. - głosowanie

do 7 grudnia 2020 r. - informacja o wygranych projektach

 

Jaki jest podział środków?

80 procent kwoty przeznacza się na pulę środków dzielnicowych,

20 procent kwoty - na pulę środków ogólnomiejskich.

 

Jaka jest wysokość Budżetu Obywatelskiego 2021?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 18 428 001 zł - to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. 

Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie wynosi 3 603 700 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego wydzielono kwotę 1 080 000 zł. Maksymalny szacowany koszt jednego projektu ogólnomiejskiego to 2 000 000 zł, zaś ogólnomiejskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego to 360 000 zł.

Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe (realizowane w 35 dzielnicach Gdańska) wynosi 14 824 301 zł, w tym na projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 2 880 000 zł.

Na Osowę przeznaczono 476 076 zł (w tym 8 900 zł z Budżetu Obywatelskiego 2020). Środki te podzielono na:

- projekty dzielnicowe 382 641 zł,

- Zielony Budżet Obywatelski 93 435 zł.

 

Głosowanie

Głosowanie odbywa się w dniach 16-30 listopada. Tradycyjnie odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę www.gdansk.pl. Z uwagi na sytuację zewnętrzną na terenach dzielnic nie pojawią się, wzorem lat ubiegłych, namioty do głosowania. Głosujący będzie miał do dyspozycji 8 głosów: 5 na projekty dzielnicowe + 1 na projekt „zielony” dzielnicowy oraz 1 głos na projekt ogólnomiejski + 1 na „zielony” projekt ogólnomiejski. Głosować można na projekty z dowolnej dzielnicy.

Aby zagłosować wystarczy podać dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer PESEL i imię ojca (nowość) lub indywidualny numer Karty Mieszkańca.

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. Mogą być to osoby zameldowane stale lub czasowo w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do spisu wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca. 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE - OSOWA

Budżet Obywatelski

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa

2. Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)

3. Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą

 

Zielony Budżet Obywatelski

1. Zieleń w Parku Diany/Heleny

2. Osowski Deptak na zielono!

 

Lista wszystkich projektów dostępna jest na stronie:

https://gdansk.zetwibo.pl/projekty

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim 2021:

https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

 

Źródło: Urząd Miasta Gdańska

Opracowała: Marta Łuczkowska


 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas