RADA DZIELNICY OSOWA INFORMUJE

2020-11-30 14:40:19

W związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną XIX sesja Rady Dzielnicy Osowa odbyła się ponownie w trybie zdalnym. Radni podjęli dwie uchwały opiniujące koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały Rady Miasta Gdańska o utworzeniu tzw. Konwentów makrodzielnicowych. Poruszenie wywołała zarówno jego treść, jak i sposób procedowania.

 

Zagospodarowanie przestrzenne

 

Często bywa tak, że dopiero gdy rozpoczyna się realizacja inwestycji, pojawia się zainteresowanie jej kształtem i ewentualne próby dokonania zmian. Niestety w tym momencie jest już zwykle za późno, aby dokonać optymalizacji. Właściwym czasem zadbania o to, aby nasza dzielnica rozwijała się korzystnie dla jej mieszkańców, jest projektowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ostatnią chwilą na złożenie uwag jest opiniowanie projektu uchwały RMG. Dlatego każdy z takich dokumentów jest wnikliwie analizowany.

 

Na listopadowej sesji radni dzielnicy pozytywnie zaopiniowali przedstawioną koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zeusa i Afrodyty. Projekt przewiduje utworzenie traktu pieszo-rowerowego łączącego te dwie ulice, co znacznie ułatwi przemieszczanie się osobom aktywnie mobilnym. Warto zaznaczyć, że zostały uwzględnione postulaty mieszkańców tego rejonu.

 

Również pozytywnie został zaopiniowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Bliźniąt i Herkulesa. Jednak przed podjęciem tej decyzji radni dyskutowali o tym, jak pogodzić – często stojące w sprzeczności – potrzeby mieszkańców: zapewnienie miejsc postojowych w sąsiedztwie sklepów i punktów usługowych a tworzenie miejsc zielonych w dzielnicy. Radni zwrócili także uwagę na to, aby tak dostosować parametry koncepcji, żeby zachować charakter dawnej wsi Wysoka, której ślady można jeszcze w tym rejonie spostrzec oraz aby zachować spójność z koncepcją sąsiedniego planu rejonu Osowski Zakątek.

 

Konwenty makrodzielnicowe

 

Natomiast jednogłośnie negatywną opinię osowscy radni wyrazili w sprawie dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska odnoszącej się do zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych, oceniając zarówno treść projektu uchwały, jak i tryb jej procedowania jako bardzo szkodliwy dla idei samorządności i rozwoju społeczności lokalnych w ramach Rad Dzielnic w Gdańsku. Osowska rada nie była osamotniona w wyrażeniu takiego właśnie poglądu w tej sprawie. Podobnie zareagowała większość rad gdańskich jednostek pomocniczych. Jednak mimo tego stanowczego sprzeciwu Rada Miasta Gdańska dwa dni później przyjęła tę uchwałę.

 

 

Przypominamy, że trwają dzielnicowe konsultacje budżetowe. W listopadzie można się było wypowiedzieć w corocznej ankiecie. Natomiast w dniach 1-21 grudnia przyjmowane będą wnioski budżetowe do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021. Wnioski, czyli inaczej konkretne pomysły i projekty rekomendowane do realizacji.

 

Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie Rady Dzielnicy Osowa: www.rada.osowa.com

 

Zapraszamy do odwiedzania i kontaktu!

 

Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa

Małgorzata Biernat

.

KOMENTARZE

Tak bardzo ucieszył nas remont ul. Flory. Jeszcze nie jest dokończony- pozostało oświetlenie , a już spartaczony. Zapadła się część przy tzw.oczku, tylko czekać jak ,zapadnie się kostka brukowa. Jeszcze nie padał "porządny"deszcz. Z obawą patrzę na oczko wodne / chociaż może nie być wody/czy tam nie wpadnie jakieś dziecko na rowerku,niebezpieczna studzienka nieco niżej ? Kto wymyślił taki projekt? I co na to inspektor budowy?

ac, 2020-11-30 18:09:21


DODAJ KOMENTARZkod: unas