Zmiany w rekrutacji do gdańskich żłobków – uzupełnij dane!

2021-01-06 21:29:04

Od 1 stycznia w gdańskich żłobkach samorządowych zostały wprowadzone zmiany systemu rekrutacji – przebudowano i dostosowano oprogramowanie elektronicznej listy oczekujących. Zmiany wynikają z uchwały Rady Miasta Gdańska i dotyczą wprowadzenia nowych kryteriów przyjmowania dzieci do żłobków.

Od 4 stycznia 2021 r. wszyscy rodzice (opiekunowie prawni) dzieci oczekujących na miejsce w żłobku, po zalogowaniu się w zgłoszenie dziecka, są zobowiązani uzupełnić dane dotyczące spełnianych kryteriów naboru do żłobków.

Każde dziecko uzyska odpowiednią pozycję na liście oczekujących zgodnie z uzyskaną sumą punktów i datą rejestracji w systemie. Pozycja na liście oczekujących będzie widoczna jak tylko zostaną uzupełnione przez rodziców wszystkie dane i kolejka ustabilizuje się.

Z uwagi na konieczność aktualizacji kryteriów, pozycja na liście oczekujących może ulegać zmianom.

Nowy system punktacji

Z uchwałą można zapoznać się w BIP Miasta Gdańska w zakładce „Prawo lokalne”, a to liczba punktów przyznawanych obecnie za poszczególne kryteria przyjmowania dzieci do żłobków w Gdańsku:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1

Dziecko niepełnosprawne

20

2

Dziecko z rodziny wielodzietnej

20

3

Dziecko zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia albo dziecko, w stosunku do którego długotrwale odroczono obowiązek wykonania szczepień ochronnych

20

4

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują lub uczą się w systemie dziennym

15

5

Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców jest niepełnosprawny

10

6

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka wchodzącego w skład Zespołu

10

7

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w systemie dziennym

5

8

Dziecko rekomendowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5

Masz wątpliwości? Zadzwoń lub napisz

W razie pytań lub wątpliwości związanych z nowymi kryteriami, zapraszamy do kontaktu z działem merytorycznym (rekrutacja) pod adresem e-mail rekrutacja@zlobki.gda.pl lub pod numerem telefonu 58 301 11 51.

W tym roku miasto przygotowało 992 miejsca w 12 żłobkach. Jeden żłobek, w którym jest jeszcze 96 miejsc, jest w trakcie remontu – co daje łącznie liczbę 1088 miejsc.

Na zdjęciu: Żłobek Dzwoneczek, fot. Jerzy Pinkas

 

Dariusz Wołodźko - Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas