Koniec prac na ul. Koziorożca i ul. Zeusa

2021-01-06 22:08:32

W Osowej zakończyła się duża inwestycja drogowa, dzięki której mieszkańcy zyskali nową infrastrukturę drogową na ul. Koziorożca i ul. Zeusa. W ramach zadania wybudowano także kanalizację deszczową. Łączny koszt wyniósł niemal 28 mln złotych.

Zakres prac na ul. Koziorożca obejmował odcinek od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca. Wybudowano dwa nowe ronda w okolicach pasażu handlowego i przebudowano skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Koziorożca. Powstały także obustronne chodniki na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony. Na pozostałym fragmencie ulicy powstał chodnik jednostronny po wschodniej stronie ulicy, a po zachodniej stronie ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Na ul. Koziorożca ułożono również instalację wodociągową, kanalizację deszczową, gazową i teletechniczną. Ponadto wzdłuż ul. Koziorożca pojawiły się elementy tzw. „małej architektury” i oświetlenie.

Odnowiona ul. Zeusa

Roboty prowadzono również na ul. Zeusa. Prace odbywały się na odcinku od ul. Junony do ul. Nowy Świat. Mieszkańcy ul. Zeusa zyskali nie tylko nową nawierzchnię jezdni i chodniki, ale również kanalizację deszczową i oświetlenie. Zarówno na ul. Zeusa jak i ul. Koziorożca wykonano sieć gazową. W zakresie zadania ujęto także ul. Keplera (Nowej Spadochroniarzy), która zyskała nową sieć wodociągową. Umowę podpisano w czerwcu 2019 r. Wykonawcą prac była firma STRABAG Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł niemal 28 mln złotych. Inwestycja była koordynowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska przy współudziale spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Gdańsk inwestuje w przebudowę dzielnicy Osowa

Inwestycja była ostatnim elementem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku – Osowej”, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego zadania w 2018 r. za 25 mln złotych wybudowano ul. Nowy Świat. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Jednym z elementów inwestycji była także budowa zbiornika retencyjnego Osowa II. Ma on pojemność około 15 tys. metrów sześciennych. Zbiornik został zagospodarowany jako staw miejski ze ścieżką rekreacyjną, oświetleniem, roślinnością i aranżacją małej architektury tak, aby służyć mieszkańcom Osowej jako miejsce spacerów i rekreacji. W latach 2016/2017 realizowany był pierwszy etap tej inwestycji, który polegał m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Keplera, a także budowie drogi technologicznej w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy.

Aneta Niezgoda - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas