Park Diany - demontaż urządzeń

2021-01-28 13:49:29

Przekazujemy informacje Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosza Stefańskiego dotyczące demontażu urządzeń w Parku Diany:

 

W dniu 27.01.2021 podwykonawca firmy wykonującej ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów w Parku Diany miał za zadanie zdemontować urządzenia ścieżki zdrowia oraz pochylnie dla psów na wybiegu. Niestety, podwykonawca nie miał świadomości, które urządzenia powinien zdemontować i finalnie rozebrał sprawne, certyfikowane urządzenia z siłowni zewnętrznej. Sprawa trafiła do Rady dzięki czujności mieszkańców, za co serdecznie dziękuję!

 

Odnośnie całej sytuacji pozwolę sobie zacząć od początku, aby mogli Państwo odpowiednio zrozumieć kontekst całej sytuacji.

1. Urządzenia ścieżki zdrowia oraz wybieg dla psów zostały zrealizowane ze zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego.

2. Został wybrany najtańszy wykonawca z Lublina. Już na etapie przetargu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska miała wątpliwości co do jakości zgłaszanych przez niego urządzeń i dokumentacji. Zgłaszałem wniosek, aby wybrać następnego wykonawcę w kolejce, który złożył odpowiednie certyfikaty.

3. Najtańszy wykonawca zgodził się uzupełnić braki i wykonać ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez DRMG. Zgodnie z prawem, ponieważ podał najniższą kwotę oraz zgodził się uzupełnić braki formalne - zamówienie zostało mu przydzielone.

4. Podczas odbiorów okazało się, że wykonawca źle wykonał pochylnię dla psów na wybiegu oraz całą ścieżkę zdrowia. Urządzenia nie mają certyfikatów, są także podrobione i prawdopodobnie wykonane przez samego wykonawcę.

5. Miasto rozwiązało umowę z wykonawcą i zapłaciło jedynie za dobrze wykonaną część. Wybieg dla psów (poza pochylnią) został odebrany przez Miasto (i za to zostało zapłacone). Ścieżka zdrowia nie została przez Miasto odebrana, nie zostało za to zapłacone wykonawcy. Co więcej, Miasto naliczyło wykonawcy kary umowne zgodne z podpisaną przez wykonawcę umową.

6. DRMG zleciła wykonawcy zdjęcie urządzeń ze ścieżki zdrowia.

7. I tutaj zaczyna się najciekawsze... wykonawca jest z Lublina i wynajął firmę podwykonawczą do zdjęcia urządzeń ze ścieżki zdrowia. Niestety, panowie którzy przyjechali na miejsce nie wiedzieli co mają ściągać i zdemontowali także sprawne urządzenia z siłowni zewnętrznej należące do Miasta Gdańska, będące w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

8. DRMG oraz GZDiZ dowiedziały się o sprawie ode mnie dzięki Państwa czujności i zdjęciom.

9. Wykonawca został zobligowany do natychmiastowego montażu zdemontowanych urządzeń z siłowni zewnętrznej.

10. Rozważane jest podjęcie kroków prawnych przeciwko wykonawcy za kradzież mienia miasta - wykonawca nie poinformował, że przyjedzie zdemontować urządzenia. Dodatkowo rozważane jest wszczęcie kroków prawnych ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu (deski i worki to nie jest odpowiednie zabezpieczenie w ciemnym parku). Dodatkowo podwykonawca nie uzyskał zgody na wjazd pojazdem do parku (na to potrzebne jest osobne pozwolenie).

11. DRMG za pozostałą kwotę z projektu BO (czyli część niewypłaconą wykonawcy) oraz kary umowne będzie szukać wykonawcy na dokończenie prac, czyli zamontowanie odpowiedniej pochylni oraz realizację ścieżki zdrowia. Przewidziany okres wykonania prac - wiosna/lato. Dokumentacja przetargowa jest w trakcie przygotowywania. Nie powinno to zająć wiele czasu, ponieważ zostanie w dużej mierze wykorzystana już gotowa dokumentacja z poprzedniego przetargu.

 

Jest nadzieja, że zdemontowane urządzenia znajdują się jeszcze w Gdańsku, a nie na złomowisku czy w Lublinie. Sprawę kontrolują DRMG oraz GZDiZ.

 

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Stefański

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa

 


 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas