Plan zagospodarowania rejonu Zeusa i Afrodyty - wyłożenie do wglądu

2021-03-31 10:07:43

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że projekt miej-

scowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Osowa - rejon ulic Zeusa i Afrodyty będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 1.04-30.04.2021r. w siedzibie BRG. Dyskusja publiczna odbędzie się z użyciem środków porozumiewania się na odległość w dniu 20.04.2021

o godz. 17:00.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/Osowa.info/photos/pcb.3762323290554692/3762320820554939

https://www.facebook.com/Osowa.info/photos/pcb.3762323290554692/3762321490554872

https://www.facebook.com/Osowa.info/photos/pcb.3762323290554692/3762323183888036

Biuro Rozwoju Gdańska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas