Doświetlenie przejść przy Wodnika - postępowanie na projekt

2021-11-23 09:27:35

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje o ogłoszeniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulicy Wodnika, w ramach zadania finansowanego ze środków Rady Dzielnicy Osowa.

Oferty można zgłaszać do 29 listopada br. Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie mieć 6 miesięcy na opracowanie dokumentacji.

Szczegóły postępowania znajdują się na stronie internetowej DRMG:

https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/zamowienia-publiczne24/postepowania-wylaczone-z-obowiazku-stosowania-ustawy-pzp/3299-opracowanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-pelnieniem-nadzoru-autorskiego-dla-zadania-pod-nazwa-doswietlenie-przejsc-dla-pieszych-wzdluz-ulicy-wodnika-w-ramach-realizacji-zadan-z-zakresu-inicjatyw-lokalnych-rad-dzielnic-2021

DRMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas