Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt - BO 2022

2022-03-22 11:28:45

Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. "Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dojścia i dojazdu dla rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami do zieleńca i placu zabaw przy ul. Bliźniąt, poprzez:
- budowę nowego chodnika wzdłuż posesji Bereniki 97 (połączenie z istniejącymi chodnikami z obu stron),
- powstanie nowych miejsc parkingowych, biologicznie czynnych, wykonanych z tzw. ekokratki, skośnie wzdłuż ulicy Bliźniąt (lustrzane odbicie parkingu istniejącego wzdłuż bloku 1-3-5) z uwzględnieniem miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
- nasadzenia roślinności wzdłuż parkingu i nowego chodnika,
- renowację istniejącej zieleni.

Realizacja zadania jest konieczna w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych (w tym w szczególności rodziców z małymi dziećmi w wózkach, na rowerkach itp)., którzy obecnie, chcąc dojść do zieleńca, poruszają się jezdnią i pozostawiają swoje samochody w miejscach utrudniających widoczność kierowcom.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2023 r.

 

źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (informacja z 11.03.2022)

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas