OSTATNIE WYDANIE GAZETY „U NAS”

2021-12-29 11:37:36

Szanowni Czytelnicy!

 

Z ogromnym smutkiem informujemy, że trzymają Państwo w rękach ostatni numer gazety „U nas”, ponieważ zawieszamy jej publikowanie.

 

Przez blisko 28 lat wydaliśmy 665 numerów.

 

Gazeta „U nas” po raz pierwszy ukazała się w lutym 1993 roku. Gdy powstawała, Osowa była zdecydowanie mniejsza. Mniej było mieszkańców, ulic i domów. Nie było jeszcze wiaduktu nad obwodnicą, stacji benzynowych, marketów, Renku, Castoramy, Selgrosa i wielu firm.

Zaczynaliśmy od nakładu 1500 egzemplarzy. Pierwsze kilka numerów miało tylko 4 strony. Z uwagi na pionierską inicjatywę wielu właścicieli firm podchodziło z dużą rezerwą do propozycji reklamowania się w piśmie. Było ono wówczas miesięcznikiem. Z czasem jednak ilość stron zwiększała się. Wzrosła liczba reklamodawców, a także artykułów.

 

Przez te 28 lat mieliśmy sukcesy, ale też i porażki.

Notoryczne wpadki to błędy w składzie komputerowym, opóźnienia terminu wydania, czy też naganny kolportaż.

Do sukcesów natomiast można zaliczyć rolę, jaką odegraliśmy przy powołaniu pierwszej Rady Osiedla Osowa. Ponadto współorganizowaliśmy wiele ciekawych imprez, m.in.  Osowiadę, Jesienne Spotkanie z Poezją i Muzyką, czy też wybór Osowianina Roku. Sukcesem można także nazwać turnieje piłki nożnej dla dzieci, których byliśmy współorganizatorem przez kilka lat. Turniej w czerwcu 1999 roku był największą tego typu imprezą w Trójmieście.

 

Przy wydaniu gazety zaangażowanych było wiele osób.

W latach 1993-2010 gazetę redagowali: Gabriel Jażdżewski, Jolanta Kasak, Iwona Bolt, Marta Poray-Rożańska, Przemysław Mańkowski, Bogusław Kierz, Natalia Gromow, Paulina Hosaja, Anna Żywicka, Alicja Mateja, Agata Gajewska. Przez ostatnie 11 lat - czyli najdłużej ze wszystkich - funkcję redaktor naczelnej pełniła Marta Łuczkowska.

Współpracowali z nami: Małgorzata Sowa, Andrzej Balk, Mieczysław Czajkowski, Ewa Liguz, Bogusław Borys, Eugeniusz Gołąbek, Tadeusz Hładki, Zbigniew Tomczyk i inni.

Składem komputerowym zajmowali się: Mirosław Rekowski, Gabriel Jażdżewski, Grzegorz Kręczkowski, Adam Pawełek, Arkadiusz Mańkowski, Michał Steinka, Mariusz Słowik, Przemysław Walczak, Magdalena Śmidowicz, Radosław Wyrębiak, Arkadiusz Kubuj, Marcin Kamiński i Marta Łuczkowska.

Korektę składu od początku wykonywała pani Ewa Rekowska. W roku 2006 funkcję tę przejęła Magdalena Tomkowska, a następnie Alicja Mateja i Marta Łuczkowska.

Drukiem gazety w firmie MER w latach 1996-2017 zajmował się Dariusz Szumlas.

 

Po tak długim czasie istnienia w Osowej naszego czasopisma postanowiliśmy zawiesić jego wydawanie. Złożyło się na to wiele czynników - głównie pandemia i problemy natury ekonomicznej.

 

Serdecznie dziękujemy za minione wspólne lata naszym czytelnikom, klientom, współpracownikom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do istnienia i rozwoju naszej gazety.

Było nam niezmiernie miło towarzyszyć Państwu przez te 28 lat.

 

 

Zespół redakcyjny gazety „U nas”

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas