Przebudowa skrzyżowania ulic Barniewickiej i Seleny

2022-11-24 08:44:26

Od poniedziałku 28 listopada toczyć się będą prace na skrzyżowaniu ulic Barniewickiej i Seleny. W ich ramach wyniesiony zostanie wlot ul. Seleny, a na chodniku przy przejściu dla pieszych ułożone zostaną płytki fakturowe. Roboty potrwają planowo do 5 grudnia.
 
Lokalizacja prac na skrzyżowaniu ul. Barniewickiej z ul. Seleny
Lokalizacja prac na skrzyżowaniu ul. Barniewickiej z ul. Seleny
google maps

Zakres przebudowy skrzyżowania obejmuje wyniesienie jego wlotu od strony ul. Seleny, a także obniżenie krawężników i ułożenie płytek fakturowych przy przejściu dla pieszych przez ul. Barniewicką. Ponadto wykonany zostanie zjazd z ul. Seleny na teren osiedla mieszkaniowego.

Przeprowadzenie prac będzie wiązało się z tymczasową organizacją ruchu. Zamknięty zostanie fragment ul. Seleny od ul. Barniewickiej do wjazdu na parking „Parkuj i Jedź”. Objazd poprowadzony zostanie ul. Barniewicką oraz ul. Konstelacji. Na potrzeby ruchu pieszych w rejonie prac wykonany zostanie tymczasowy chodnik.

Przebudowa skrzyżowania ulic Barniewickiej i Seleny realizowana jest na podstawie umowy drogowej zawartej z firmą 3City Premium sp. z o.o. zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

źródło: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas