Trwają zapisy na półkolonie w drugim tygodniu ferii

2021-01-06 21:54:57

Ferie zimowe w tym roku przebiegają w formie innej niż w latach ubiegłych. Większość zajęć może odbywać się jedynie w formie online. Tylko dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych mogą brać udział w półkoloniach odbywających się na terenie szkół. Trwa nabór na zajęcia podczas drugiego tygodnia stycznia. Miejsca czekają na 250 dzieciaków.

- Cieszę się i dziękuję harcerzom i harcerkom za włączenie się w organizację półkolonii w tym niełatwym czasie. Jestem pewna, że dla dzieci, które będą w nich uczestniczyć, będzie to czas radości, uśmiechu i twórczych zabawach. Liczę też, że nasze dzisiejsze poświęcenie w walce z pandemią, przełoży się na możliwość organizacji większej liczby, różnorodnych i tak potrzebnych zajęć dla dzieci i młodzieży już niebawem. Wszyscy na to czekamy  mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. edukacji i usług społecznych.

Miejskie półkolonie w tym roku organizowane są przez Chorągiew Gdańską Związku Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej udział w stacjonarnych zajęciach półkolonii mogą wziąć jedynie uczniowie 1-4 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w siedmiu szkołach podstawowych nr 1, 2, 6, 12, 19, 86 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.
Półkolonie odbywać się będą od 11 do 15 stycznia, zajęcia trwać będą 9 godzin dziennie. Półkolonie są bezpłatne, rodzice lub opiekunowie ponoszą jedynie koszt wyżywienia.

Program będzie dostosowany do wieku uczestników. W czasie półkolonii odbędą się między innymi: zajęcia integracyjne, z ekspresji kulturalnej, gry terenowe, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy sportowe, które odbywać się będą na świeżym powietrzu i w szkole. Program realizowany będzie harcerską metodą wychowawczą, sprawdzoną od przeszło 100 lat.
Zapisy, formularze oraz wszelkie informacje praktyczne znajdują się na stronie 
https://gdanska.zhp.pl/polkolonie-2/

Olimpia Schneider - Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas